• Ni predlogov

Računi pravnih oseb in zasebnikov

Poslovni račun predstavlja osnovo vašega poslovanja. Z našimi storitvami, ki smo jih prilagodili potrebam sodobnega poslovanja, vam bomo stali ob strani na poti do uspeha.

Ponudba za različne vrste dejavnosti

Izbirate lahko med široko ponudbo poslovnih transakcijskih računov.

Transakcijski račun pravnih oseb

Poslovni transakcijski račun je enoten plačilni račun za opravljanje vseh plačilnih transakcij doma in v tujini ter osnova za celotno bančno poslovanje.
 • Velika izbira bančnih storitev za celovito podporo poslovanju.
 • Omogoča vam poslovanje v domači in tujih valutah.
 • Skrbnik vam nudi pomoč in vam svetuje pri izbiri bančnih storitev.
poslovni transakcijski racun pravnih oseb

Depozitni račun za ustanovni kapital

Namenjen je ustanoviteljem družbe, in sicer za vplačilo ustanovnega kapitala, kar je predpogoj za ustanovitev družbe oz. za vpis v sodni register.
 • Po registraciji družbe se preoblikuje v poslovni transakcijski račun.
 • Sredstev ne rabite prenašati med računi, številka računa ostane enaka.
 • Vplačilo ustanovnega kapitala je možno z enkratnim ali več vplačili.
sodelavca pregledujeta ponudbo depozitnega racuna za vplacilo ustanovnega kapitala

Gotovinski račun -proračunski uporabniki

Neposredni in posredni uporabniki državnega ali občinskih proračunov lahko poslujete z gotovino prek gotovinskega računa pri naši banki.
 • Posebej je namenjen uporabnikom državnega ali občinskih proračunov.
 • Iz gotovinskega računa nakazilo isti dan na račun pri Banki Slovenije.
 • Upravljate plačilne transakcije v domači in tuji valuti.
gotovinski racun za proracunske uporabnike

Fiduciarni račun-odvetniki & odv. družbe

Na fiduciarnem transakcijskem računu lahko odvetniki in odvetniške družbe hranite denar svojih strank ločeno od svojih poslovnih sredstev.
 • Uporablja izključno za hrambo sredstev vaših strank.
 • Sredstva na računu štejejo za premoženje tretjih oseb.
 • Imate možnost spletnega & mobilnega poslovanja prek Poslovne Banke IN.
Fiduciarni račun za odvetnike in odvetniške družbe

Fiduciarni račun - nepremičninske družbe

Nepremičninske družbe na fiduciarnem računu hranite sredstva, prejeta od naročnika ali tretje osebe v zvezi z izvedbo posla, pri katerem ste posredovali.
 • Uporablja izključno za hrambo sredstev vaših strank.
 • Sredstva na računu štejejo za premoženje tretjih oseb.
 • Imate možnost spletnega & mobilnega poslovanja prek Poslovne Banke IN.
fiduciarni racun za nepremicninske druzbe

Transakcijski račun rezervnega sklada

Račun je namenjen sredstvom, ki jih etažni lastniki večstanovanjske stavbe mesečno vplačujejo v rezervni sklad, ki ga vodite kot upravnik stavbe.
 • Račun je ločen od tistega, ki ga uporabljate za redno poslovanje.
 • Vaši upniki v primeru izterjave ne morejo poseči po teh sredstvih.
 • Imate možnost spletnega & mobilnega poslovanja prek Poslovne Banke IN.
transakcijski racun rezervnega sklada

Transakcijski račun izločenih sredstev

Pomorski agenti, ki za ladjarje opravljate različne pomorske agencijske posle, lahko v ta namen odprete poseben transakcijski račun.
 • Račun je ločen od tistega, ki ga uporabljate za redno poslovanje.
 • Sredstva na računu štejejo za premoženje tretjih oseb.
 • Imate možnost spletnega & mobilnega poslovanja prek Poslovne Banke IN.
transakcijski racun izlocenih sredstev

Notarski račun za hrambo

Račun je namenjen hranjenju gotovine, ki vam jo v hrambo zaupajo vaše stranke.
 • Tuja sredstva so na ločenem računu bolj varna kot v notarski pisarni.
 • Račun je ločen od tistega, ki ga uporabljate za redno poslovanje.
 • Imate možnost spletnega & mobilnega poslovanja prek Poslovne Banke IN.
notarski racun za hrambo

Transakcijski račun za volilno kampanjo

Organizatorji volilnih ali referendumskih kampanj morate odpreti poseben transakcijski račun, na katerem zbirate vsa sredstva za financiranje kampanje.
 • Namenjen zbiranju sredstev za volilno ali referendumsko kampanjo.
 • Finančna sredstva za kampanjo morajo biti zbrana na posebnem računu.
 • Račun za volilno kampanjo se zapre štiri mesece po dnevu glasovanja.
transakcijski racun za volilno kampanjo
Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

 • klici iz Slovenije: 080 13 18
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

 • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet