• Ni predlogov

Odkup akreditivnih terjatev

Pridobite likvidna sredstva še pred rokom plačila z odkupom akreditivnih terjatev pri Intesi Sanpaolo Bank.

Izkoristite odkup akreditivnih terjatev

Izboljšana likvidnost

Lažje uravnavanje likvidnosti, ne glede na plačila vaših kupcev

Razbremenjeno poslovanje

Razbremenjena bilanca stanja na tekočih obveznostih

Večja konkurenčnost

Možnost doseganja daljših plačilnih rokov v vaši ponudbi

Poslovneža v pisarni

Za izvoznike


Kot izvoznik lahko za zavarovanje svojih terjatev v tujini izposlujete pri vašem kupcu – dolžniku – odprtje akreditiva z odloženim rokom plačila. Ob morebitnem pojavu potrebe po financiranju izvoznega oz. prodajnega posla nam lahko akreditivno terjatev prodate.

Posvetujte se z nami, naročite e-ponudbo ali obiščite poslovalnico Intese Sanpaolo Bank.

Lastnosti odkupa akreditivnih terjatev

  • Odkupujemo že nastale, še ne zapadle in nesporne terjatve, ki izhajajo iz naslova akreditivov z odloženim rokom plačila.
  • Znesek kupnine iz naslova sredstev prodanih akreditivnih terjatev znižamo za znesek diskonta in enkratni strošek odkupa. Če je terjatev ob zapadlosti poravnana, kasnejših stroškov ni.
  • Terjatve odkupujemo z regresno pravico.
Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet