• Ni predlogov

Kreditna linija na računu terjatev

Razpolagajte s sredstvi iz naslova terjatev do dolžnikov pred zapadlostjo izdane fakture.

Zakaj izbrati kreditno linijo na računu terjatev?

Koristna vloga vaše fakture

Izdana faktura je osnova za koriščenje in dodatna oblika zavarovanja

Enostavnejše in varnejše poslovanje

Izboljšuje vašo likvidnost ter zagotavlja stabilnejše poslovanje

Fleksibilen vir financiranja

Fleksibilen način pridobivanja dodatnih sredstev za vaše potrebe

Ženska za računalnikom

Pred rokom plačila


Kreditna linija na računu terjatev je dovoljena prekoračitev sredstev na posebnem, t.i. računu terjatev, ki vam omogoča razpolaganje z denarnimi sredstvi iz naslova izdanih faktur z odloženim rokom plačila pred datumom zapadlosti posamezne fakture.

Posvetujte se z nami, naročite e-ponudbo ali obiščite poslovalnico Intese Sanpaolo Bank.

Nekaj značilnosti kreditne linije na računu terjatev

  • Za izvajanje te storitve poleg transakcijskih računov v EUR valuti potrebujete tudi t.i. račun terjatev, ki ga lahko uporabljate izključno za namen vodenja zastavljenih/odstopljenih terjatev in za prejemanje plačil iz naslova zastavljenih/odstopljenih terjatev. Na tem računu se stroški ne zaračunavajo.
  • Ob redni dostavi novih faktur kreditna linija časovno ni omejena in velja do odpoklica s strani banke oz. z vaše strani.
  • Obrestna mera je nominalna spremenljiva in je odvisna od vaše bonitete, poslovnega sodelovanja z banko ter od ponujene oblike zavarovanja.
  • Na podlagi zastavljene/odstopljene terjatve vam nakažemo največ do 80% zneska zastavljene/odstopljene fakture iz računa terjatev na vaš transakcijski račun. Preostala sredstva prejmete ob plačilu fakture s strani vašega dolžnika.
  • Vračilo kreditne linije s plačili zastavljenih/odstopljenih terjatev, ki jih izvedejo vaši dolžniki na račun terjatev. Če terjatev ob zapadlosti ni poravnana s strani vašega dolžnika, ste dolžni to storiti vi.
  • Rok je enak datumu zapadlosti zastavljene/odstopljene terjatve, na podlagi katere so vam bila sredstva nakazana.
Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet