• Ni predlogov

Krediti in druge oblike financiranj za podjetja

Ugodne rešitve financiranja Intese Sanpaolo Bank
za vsako poslovno priložnost.

Izberite financiranje pri Intesi Sanpaolo Bank

Hitre rešitve za tekoče poslovanje

Korektna in zanesljiva pomoč pri opravljanju poslov.

Ugodne rešitve za naložbe v prihodnost

Možnost financiranja vsake poslovne priložnosti.

Svetovanje in asistenca

O najboljši rešitvi za vas se posvetujte z bančnim svetovalcem.

Kredit za financiranje obratnih sredstev

Prilagodljivo koriščenje za katerokoli poslovno potrebo iz naslova obratnih sredstev.
 • Izkoristite ga lahko v enkratnem znesku ali večkratnih zneskih.
 • S fiksno ali spremenljivo (EURIBOR + pribitek) obrestno mero.
 • Samodejna mesečna bremenitev poslovnega računa.
Poslovnež predstavlja poslovno idejo

Kredit za financiranje osnovnih sredstev

Kredit za vaše ključne naložbe v prihodnost.
 • Izkoristite ga lahko v enkratnem znesku ali večkratnih zneskih
 • S fiksno ali spremenljivo (EURIBOR + pribitek) obrestno mero
 • Obveznosti poravnavate z avtomatsko bremenitvijo poslovnega računa
Razvojnik izvaja meritve v laboratoriju

Agro kredit

Povsem prilagojen naravi vašega posla in vašim specifičnim poslovnim potrebam
 • Nižja obrestna mera in stroški v primerjavi z ostalimi krediti
 • Obrestno mero prilagodimo namenu in dobi financiranja
 • Pri odplačevanju upoštevamo sezonski značaj vaše dejavnosti
Kmetovalec na traktorju s prenosnikom v rokah

Mikro kredit

Modra rešitev za financiranje vaših najpogostejših poslovnih potreb
 • Fiksni mesečni strošek skozi celotno obdobje odplačevanja.
 • Nižja obrestna mera in nižji stroški v primerjavi z ostalimi krediti.
 • Prilagojena ponudba storitev, ki jih najpogosteje uporabljate.
Mizar v svoji delavnici

Kreditna linija z zapadlostjo

Hitra odobritev za financiranje vašega tekočega poslovanja
 • Zadoščajo enostavnejše oblike zavarovanja
 • Fleksibilno koriščenje brez predhodne najave banki
 • Odobreno prekoračitev poravnavate z vsakokratnim prilivom na račun
Kontrolor v proizvodnji spremlja proizvodno linijo

Kreditna linija na odpoklic

Pridobite likvidna sredstva sredstev za daljše časovno obdobje
 • Hitra odobritev za financiranje vašega poslovanja na daljši rok
 • Nižji stroški kreditiranja v primerjavi z drugimi vrstami financiranja
 • Prilagodljivo koriščenje brez predhodne najave banki
Poslovneža se rokujeta na starem mestnem trgu

Kreditna linija na računu terjatev

Razpolagajte s sredstvi iz naslova terjatev do dolžnikov pred zapadlostjo izdane fakture
 • Izdana faktura je osnova za koriščenje in dodatna oblika zavarovanja
 • Izboljšuje vašo likvidnost ter zagotavlja stabilnejše poslovanje
 • Fleksibilen način pridobivanja dodatnih sredstev za vaše potrebe
Poslovneža pregledujeta proizvodno linijo

Odkup terjatev

Pridobite likvidna sredstva pred rokom plačila s strani vašega kupca, z odkupom terjatev pri Intesi Sanpaolo Bank.
 • Lažje uravnavanje vaše likvidnosti, ne glede na točnost plačil kupcev
 • Razbremenjena bilanca stanja na tekočih obveznostih
 • Možnost doseganja daljših plačilnih rokov v vaši ponudbi
Sodelavca sedita na pisarniški mizi in debatirata o dokumentu

Odkup akreditivnih terjatev

Pridobite likvidna sredstva pred rokom plačila, z odkupom akreditivnih terjatev pri Intesi Sanpaolo Bank.
 • Lažje uravnavanje likvidnosti, ne glede na plačila vaših kupcev
 • Razbremenjena bilanca stanja na tekočih obveznostih
 • Možnost doseganja daljših plačilnih rokov v vaši ponudbi
Zadovoljna stranka za prenosnim računalnikom

Odkup meničnih terjatev

Pridobite likvidna sredstva pred rokom plačila, z odkupom meničnih terjatev pri Intesi Sanpaolo Bank
 • Povečajte si konkurenčnost z daljšimi plačilnimi roki v ponudbi.
 • Razbremenjena bilanca stanja na tekočih obveznostih.
 • Pridobite likvidna sredstva, kljub daljšim rokom plačil vaših kupcev.
Moški pred projektno tablo načrtuje

Finančni lizing za podjetja

Porazdelite finančno breme naložbe na celotno amortizacijsko dobo za optimalno upravljanje s svojimi sredstvi
 • Obroki so prilagojeni vašim zmožnostim in željam.
 • Brez dodatnih hipotekarnih zavarovanj.
 • Možen nakup strojev in opreme, vozil, plovil ter drugih premičnin.
Poslovnež z družino na počitnicah ob obali

Krožno gospodarstvo in Zelena ekonomija

Z ugodnejšimi pogoiji financiranja pospešujemo naložbe v zeleno in krožno naravnano gospodarstvo.
 • Financiranje ustreznih projektov pod precej ugodnejšimi pogoji.
 • Pospeševanje naložb v zeleno in krožno naravnano gospodarstvo.
 • Svetovanje glede izpolnjevanja meril upravičenosti za kredite.
Krožno gospodarstvo in Zelena ekonomija

Confirming (odkup terjatev) - dobavitelj

Zagotovite si zelo hitro razpoložljiva dodatna likvidna sredstva.
 • Povečanje sredstev na vašem računu in zmanjšanje terjatev do kupcev.
 • Pogodba na podlagi osnovnih kriterijev, s preprostejšim postopkom.
 • Terjatve odstopate brez regresa prek spletne Platforme Confirming.
Confirming v vlogi dobavitelja

Uporaba centralnega kreditnega registra

SISBIZ je sistem izmenjave podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, kot je opredeljen v Zakonu o centralnem kreditnem registru. V sistem izmenjave SISBIZ so vključeni podatki, ki se nanašajo na dejansko in potencialno zadolženost pogodbenih obveznosti poslovnih subjektov. Navedeni podatki so poleg podatkov, s katerimi banke že razpolagajo, zgolj dodatna informacija pri ugotavljanju njihove kreditne sposobnosti, od katere je odvisna odobritev posla in določitev pogojev za posamezno storitev. Preberite si več o sistemu SISBIZ.

Poslovni subjekt ima:
- Pravico do seznanitve z obdelavo lastnih zaupnih informacij v sistemu SISBIZ in izpis, ki jo uveljavlja le preko spletne aplikacije Moj SISBIZ, za kar je potrebna registracija.
- Pravico do popravka podatkov/pritožbe (dopolnitve, popravka ali izbrisa zaupnih podatkov), ki se o njem obdelujejo v sistemu SISBIZ. To pravico lahko uveljavlja lahko prek aplikacije Moj SISBIZ, in sicer tako kot opredeljeno tudi v Zloženkah za uporabo SISBIZ ali na podlagi pisne zahteve, ki jo vloži pri članu sistema, ki je poročal sporne podatke v sistem SISBIZ, ali pri Upravljavcu. V tem primeru poslovni subjekt poda zahtevo za popravek podatkov/pritožbo na posebnem obrazcu - Zahteva poslovnega subjekta za popravek podatkov v sistemu SISBIZ (.pdf). 

Obrazci za poslovne subjekte:
- Pooblastilo tretje osebe za vpogled v Moj SISBIZ (.pdf)
- Zahteva poslovnega subjekta za popravek podatkov v sistemu izmenjave informacij SISBIZ (.pdf)

Za več informacij se lahko obrnete na vašo kontaktno osebo v banki ali si preberete Zloženko o SISBIZ (.pdf).

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

 • klici iz Slovenije: 080 13 18
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

 • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet