• Ni predlogov

Zavarovanje ključnih oseb kreditojemalca

Poskrbite za večjo finančno varnost vašega podjetja v primeru nesreče ali drugih neljubih dogodkov.

Katere prednosti prinaša?

Varno poslovanje

Varne kreditne obveznosti ob nezgodi/smrti ključnih oseb v podjetju

Strokovna podpora

Zavarovanje v sodelovanju z Generali Zavarovalnico, d. d.

Odplačevanje po meri

Mesečno ali enkratno plačilo zavarovalne premije.

Kaj to zavarovanje prinaša?

Če kot kreditojemalec zavarujete vaše ključne osebe, za primer delovne nezmožnosti ali smrti, bo v primeru nastanka zavarovalnega dogodka, zavarovalnica poskrbela za odplačilo vaših kreditnih obveznosti.  

Lastnosti zavarovanja ključnih oseb kreditojemalca

  • Zavarovanje lahko sklenete v kombinaciji s kratkoročnimi ali dolgoročnimi krediti, ki se odplačujejo z enakomernimi obroki, revolving krediti ali kreditnimi linijami z odplačilno dobo do 200 mesecev.
  • Osnova za sklenitev zavarovanja je podpisana kreditna pogodba in izvršena celotna poraba kredita novo odobrenih kreditov ali kreditov v odplačevanju.
  • Zavarovanec mora podpisati izjavo o dobrem zdravstvenem stanju.
  • V nekaterih primerih, ki jih določi zavarovalnica, mora zavarovanec uspešno opraviti tudi zdravniški pregled.
  • Zavarujete lahko največ tri ključne osebe. Pri malih in srednje velikih podjetij lahko zavarujete lastnika, direktorja, zastopnika ali prokurista podjetja, pri samostojnih podjetnikih, zasebnikih ali kmetovalcih pa je zavarovanec nosilec dejavnosti.
  • Na dan podpisa pristopne izjave k zavarovanju zavarovanec ne sme biti mlajši od 18 let in starejši od 65 let. Zavarovanje preneha, ko ključna oseba dopolni 70 let.
Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet