• Ni predlogov

Zavarovanje pred obrestnim tveganjem

Zavarujte svoje podjetje pred zvišanjem stroškov financiranja, ki ga lahko povzročijo hitra in dinamična gibanja obrestnih mer.

Katere prednosti prinaša obrestna zamenjava?

Sprememba obrestne mere

Zamenjava fiksne obrestne mere za spremenljivo in obratno.

Prilagodljivost

Individualna prilagoditev potrebam vašega podjetja.

Predvidljivost

Lažje načrtovanje denarnih tokov.

Kaj je obrestna zamenjava?

Pri zamenjavi obrestnih mer gre za zamenjavo spremenljive s fiksno obrestno mero za določeno obdobje in za navidezno glavnico.

  • Fiksna obrestna mera je v pogodbi o obrestni zamenjavi odvisna od pričakovanega prihodnjega gibanja obrestnih mer.
  • Navidezna glavnica se ne izmenja, saj strankama služi le kot osnova za izračun obresti.
  • Obrestne zamenjave lahko sklepate z obrestnimi merami vseh večjih svetovnih valut.
Lastnosti obrestne zamenjave
Obdobje trajanja
Največ 20 let od sklenitve posla.
Zamenjava obrestnih mer
Fiksna za spremenljivo in obratno
Razlika v višini obresti
Stranka, ki je dolžna več, plača nasprotni stranki razliko
Dodatne informacije

V skladu z Odločbo Banke Slovenije oznaka: 0.05.2.0-2/2024-25, z dne 25. 4. 2024, o izdaji dovoljenja za delno izvzetje transakcij znotraj skupine iz obveznosti izmenjave zavarovanj glede na EU predpise EMIR (Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. 7. 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov) Banka Intesa Sanpaolo d. d. uporablja delno izjemo glede izmenjave zavarovanj, in sicer samo za izmenjavo začetnih zavarovanj pri poslovanju z izvedenimi finančnimi instrumenti (IFI), s katerimi se trguje na prostem trgu z naslednjo nasprotno stranko:
Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISP Milan) – transakcije znotraj skupine. Banka Intesa Sanpaolo d.d. (LEI identifikator: 549300ECJDDLOVWWL932) in ISP Milan (LEI identifikator: 2W8N8UU78PMDQKZENC08) sta del iste skupine Intesa Sanpaolo in obe finančni nasprotni stranki s sedežem v različnih državah članicah EU. Nominalni skupni znesek pogodb o izvedenih finančnih instrumentih s katerimi se trguje na prostem trgu, za katere se uporablja izvzetje glede izmenjave začetnih zavarovanj znotraj skupine, znaša 2,43 mlrd EUR, od tega 0,83 mlrd EUR za valutne izvedene finančne instrumente in 1,60 mlrd EUR za obrestne izvedene finančne instrumente.

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet