• Ni predlogov

Enkratna vplačila v sklade

Enkratne naložbe so namenjene bolj izkušenim investitorjem,
ob brezplačni storitvi investicijskega svetovanja pa tudi manj izkušenim.

Do 30. 9. 2024 velja akcijska ponudba brez vstopnih stroškov!
dva moška pri sestanku

Naročite se na sestanek

Za več informacij rezervirajte svoj termin pri naših svetovalcih, ki bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja.
Eurizon F Equity China Smart Volatility - R

Eurizon F Equity China Smart Volatility - R

 • Vnaložbah tega sklada se nahajajo vodilna podjetja iz Kitajske in Hong Konga.
 • Naložbe sklada so usmerjene v različne delnice, ki kotirajo na kitajskih borzah. 

Eurizon Fund Equity China Smart Volatility - R

Sedež družbe

28, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

Banka skrbnica

State Street Bank Luxembourg S.A.

Krovni sklad

Eurizon Fund

Podsklad

Eurizon Fund Equity China Smart Volatility - R

Valuta podsklada

Euro

Vrsta podsklada

regionalni delniški sklad

Datum ustanovitve

19. 7. 1999

Upravljalska provizija

1,70 % (na letnem nivoju)

Vstopna provizija

Maksimalno 1,50 %, za obračunano provizijo se zmanjša zneske vplačila.

Spletna stran DZU

www.eurizoncapital.lu

Stopnja tveganja podsklada

5/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Preverite informacije o donosnosti skladov.

Pomembni dokumenti

Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility

Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility

 • Sklad vlaga v države v razvoju, ki imajo velik potencial rasti. 
 • Naložbe sklada so usmerjene v različne delnice, ki kotirajo na kitajskih borzah in borzi v Hong Kongu.
 • Naložbe so izbrane na podlagi nižjega nihanja donosov. 
 

Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart Volatility - R

Sedež družbe

28, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

Banka skrbnica

State Street Bank Luxembourg S.A.

Krovni sklad

Eurizon Fund

Podsklad

Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart Volatility - R

Valuta podsklada

Euro

Vrsta podsklada

regionalni delniški sklad

Datum ustanovitve

9. 11. 1998

Upravljalska provizija

1,50 % (na letnem nivoju)

Vstopna provizija

Maksimalno 1,50 %, za obračunano provizijo se zmanjša zneske vplačila.

Spletna stran DZU

www.eurizoncapital.lu

Stopnja tveganja podsklada

4/7

 Preverite informacije o donosnosti skladov.

Pomembni dokumenti

Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R

Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R

 • V naložbah tega sklada se nahajajo vrednostni papirji perspektivnih malih in srednjih evropskih podjetij.
 • Naložbe delniškega sklada malih in srednjih podjetij Evrope so usmerjene v delnice manjših evropskih podjetij (za slovenske razmere so to še vedno velika podjetja), ki lahko po eni strani prinašajo višjo tveganost, po drugi pa potencialno višji donos, saj so manjša podjetja v primerjavi z velikimi bolj prilagodljiva, se hitreje odzivajo na spremembe in posledično lahko dosežejo višje stopnje rasti poslovanja.  

Eurizon Fund Equity Small Mid Cap Europe - R

Sedež družbe

28, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

Banka skrbnica

State Street Bank Luxembourg S.A.

Krovni sklad

Eurizon Fund

Podsklad

Eurizon Fund Equity Small Mid Cap Europe - R

Valuta podsklada

Euro

Vrsta podsklada

regionalni delniški sklad

Datum ustanovitve

20. 2. 1990

Upravljalska provizija

1,70 % (na letnem nivoju)

Vstopna provizija

Maksimalno 1,50 %, za obračunano provizijo se zmanjša zneske vplačila.

Spletna stran DZU

www.eurizoncapital.lu

Stopnja tveganja podsklada

4/7

 Preverite informacije o donosnosti skladov.

Pomembni dokumenti

Eurizon F Equity World Smart Volatility - R

Eurizon F Equity World Smart Volatility - R

 • Globalni sklad z veliko razpršenostjo naložb.
 • 100 % delniški sklad.

Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - R

Sedež družbe

28, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

Banka skrbnica

State Street Bank Luxembourg S.A.

Krovni sklad

Eurizon Fund

Podsklad

Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - R

Valuta podsklada

Euro

Vrsta podsklada

globalni delniški sklad

Datum ustanovitve

15. 11. 2001

Upravljalska provizija

1,50 % (na letnem nivoju)

Vstopna provizija

Maksimalno 1,50 %, za obračunano provizijo se zmanjša zneske vplačila.

Spletna stran DZU

www.eurizoncapital.lu

Stopnja tveganja podsklada

4/7

 Preverite informacije o donosnosti skladov.

Pomembni dokumenti

Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH

Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH

 • Globalni sklad z veliko razpršenostjo naložb. RH oznaka - zavarovanje pred valutnim tveganjem.
 • 100 % delniški sklad. 

Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - RH

Sedež družbe

28, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

Banka skrbnica

State Street Bank Luxembourg S.A.

Krovni sklad

Eurizon Fund

Podsklad

Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - RH

Valuta podsklada

Euro

Vrsta podsklada

globalni delniški sklad

Datum ustanovitve

13. 11. 2003

Upravljalska provizija

1,50 % (na letnem nivoju)

Vstopna provizija

Maksimalno 1,50 %, za obračunano provizijo se zmanjša zneske vplačila.

Spletna stran DZU

www.eurizoncapital.lu

Stopnja tveganja podsklada

4/7

 Preverite informacije o donosnosti skladov.

Pomembni dokumenti

Eurizon F Sustainable Global Equity - R

Eurizon F Sustainable Global Equity - R

 • 100%  globalni delniški sklad, ki nalaga v družbeno odgovorna podjetja.
 • Naložbe v družbe, ki najbolje obvladujejo učinek na okolje in skupnost, ob poročanju trdnih temeljev in privlačne vrednosti.

 

Eurizon Fund Sustainable Global Equity - R

Sedež družbe

28, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

Banka skrbnica

State Street Bank Luxembourg S.A.

Krovni sklad

Eurizon Fund

Podsklad

Eurizon Fund Sustainable Global Equity - R

Valuta podsklada

Euro

Vrsta podsklada

globalni delniški sklad

Datum ustanovitve

17. 2. 2017

Upravljalska provizija

1,80 % (na letnem nivoju)

Vstopna provizija

Maksimalno 1,50 %, za obračunano provizijo se zmanjša zneske vplačila.

Spletna stran DZU

www.eurizoncapital.lu

Stopnja tveganja podsklada

4/7

 Preverite informacije o donosnosti skladov.

Pomembni dokumenti

Eurizon F Top European Research - R

Eurizon F Top European Research - R

 • Delniški sklad, ki nalaga v delnice evropskih podjetij.
 • Sklad upravlja tim upravljavcev z večletnimi izkušnjami na evropskem delniškem trgu.

Eurizon Fund Top European Research - R

Sedež družbe

28, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

Banka skrbnica

State Street Bank Luxembourg S.A.

Krovni sklad

Eurizon Fund

Podsklad

Eurizon Fund Top European Research - R

Valuta podsklada

Euro

Vrsta podsklada

regionalni delniški sklad

Datum ustanovitve

13. 7. 2016

Upravljalska provizija

1,70 % (na letnem nivoju)

Vstopna provizija

Maksimalno 1,50 %, za obračunano provizijo se zmanjša zneske vplačila.

Spletna stran DZU

www.eurizoncapital.lu

Stopnja tveganja podsklada

4/7

 Preverite informacije o donosnosti skladov.

Pomembni dokumenti

Eurizon F Equity USA - R

Eurizon F Equity USA - R

 • Delniški sklad, ki nalaga v delnice ameriških podjetij.
 • Sklad upravlja tim upravljavcev z večletnimi izkušnjami na ameriškem delniškem trgu.

Eurizon Fund Equity USA - R

Sedež družbe

28, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

Banka skrbnica

State Street Bank Luxembourg S.A.

Krovni sklad

Eurizon Fund

Podsklad

Eurizon Fund Equity USA - R

Valuta podsklada

Euro

Vrsta podsklada

regionalni delniški sklad

Datum ustanovitve

27. 1. 2016

Upravljalska provizija

1,70 % (na letnem nivoju)

Vstopna provizija

Maksimalno 1,50 %, za obračunano provizijo se zmanjša zneske vplačila.

Spletna stran DZU

www.eurizoncapital.lu

Stopnja tveganja podsklada

5/7

 Preverite informacije o donosnosti skladov.

Pomembni dokumenti

Eurizon F Equity Innovation - R

Eurizon F Equity Innovation - R

 • Globalni delniški sklad, ki pri vlaganju upošteva trajnostni pristop (ESG) v skladu z 8. členom Uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostjo, v sektorju finančnih storitev (»SFDR«).
 • Sklad vlaga v delnice podjetij, kjer se pričakujejo koristi od dolgoročnih inovacijskih trendov, kot so komunikacijska tehnologija, umetna inteligenca, robotika, e-trgovanje in kibernetska varnost.
   

Eurizon Fund Equity Innovation - R

Sedež družbe

28, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

Banka skrbnica

State Street Bank Luxembourg S.A.

Krovni sklad

Eurizon Fund

Podsklad

Eurizon Fund Equity Innovation - R

Valuta podsklada

Euro

Vrsta podsklada

globalni delniški sklad

Datum ustanovitve

8. 11. 2019

Upravljalska provizija

1,80 % (na letnem nivoju)

Vstopna provizija

Maksimalno 1,50 %, za obračunano provizijo se zmanjša zneske vplačila.

Spletna stran DZU

www.eurizoncapital.lu

Stopnja tveganja podsklada

4/7

 Preverite informacije o donosnosti skladov.

Pomembni dokumenti

Eurizon F Equity People - R

Eurizon F Equity People - R

 • Globalni delniški sklad, ki pri vlaganju upošteva trajnostni pristop (ESG) v skladu z 8. členom Uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostjo, v sektorju finančnih storitev (»SFDR«).
 • Sklad vlaga v delnice podjetij, kjer se pričakujejo koristi od dolgoročnih globalnih demografskih in družbenih trendov, kot so staranje prebivalstva, prekomerna teža in življenjski slog mlajših generacij.

Eurizon Fund Equity People - R

Sedež družbe

28, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

Banka skrbnica

State Street Bank Luxembourg S.A.

Krovni sklad

Eurizon Fund

Podsklad

Eurizon Fund Equity People - R

Valuta podsklada

Euro

Vrsta podsklada

globalni delniški sklad

Datum ustanovitve

8. 11. 2019

Upravljalska provizija

1,80 % (na letnem nivoju)

Vstopna provizija

Maksimalno 1,50 %, za obračunano provizijo se zmanjša zneske vplačila.

Spletna stran DZU

www.eurizoncapital.lu

Stopnja tveganja podsklada

4/7

 Preverite informacije o donosnosti skladov.

Pomembni dokumenti

Eurizon F Equity Planet - R

Eurizon F Equity Planet - R

 • Globalni delniški sklad, ki pri vlaganju upošteva trajnostni pristop (ESG) v skladu z 8. členom Uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostjo, v sektorju finančnih storitev (»SFDR«).
 • Sklad vlaga v delnice podjetij, kjer se pričakujejo koristi od dolgoročnih globalnih trendov za ohranitev planeta, kot so obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost, trajnostna hrana, ravnanje z odpadki in upravljanje z onesnaženostjo.
   

Eurizon Fund Equity Planet - R

Sedež družbe

28, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

Banka skrbnica

State Street Bank Luxembourg S.A.

Krovni sklad

Eurizon Fund

Podsklad

Eurizon Fund Equity Planet - R

Valuta podsklada

Euro

Vrsta podsklada

globalni delniški sklad

Datum ustanovitve

8. 11. 2019

Upravljalska provizija

1,80 % (na letnem nivoju)

Vstopna provizija

Maksimalno 1,50 %, za obračunano provizijo se zmanjša zneske vplačila.

Spletna stran DZU

www.eurizoncapital.lu

Stopnja tveganja podsklada

4/7

 Preverite informacije o donosnosti skladov.

Pomembni dokumenti

Obvestilo

To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve preberite prospekt in dodatek k prospektu sklada ter dokument s ključnimi informacijami. Ti dokumenti so z letnim in polletnim poročilom ter drugimi informacijami dostopni na spletni strani in v poslovalnicah Banke. Krovni investicijski skladi Eurizon Fund, Eurizon Manager Selection Fund in Epsilon Fund upravlja družba za upravljanje Eurizon Capital S. A., 28, boulevard Kockelscheuer, L-1821 Luksemburg. Banka Intesa Sanpaolo d. d., Pristaniška 14, Koper, je uradni pooblaščeni distributer omenjenih investicijskih skladov za območje Republike Slovenije. Banka ne jamči za donosnost vzajemnih skladov, naložba lahko vodi v večjo finančno izgubo, za kar vlagatelj sam prevzame tveganje.

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

 • klici iz Slovenije: 080 13 18
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

 • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet