• Na voljo ni predlogov.

Nezgodno zavarovanje Moje zdravje - Nezgoda

Zavarovanje je namenjeno vsem, ki so v svojem vsakdanjem življenju izpostavljeni nezgodnim tveganjem (vožnja z motornim vozilom, kolesom, delovno okolje, prostočasne dejavnosti, ...).

Zakaj skleniti nezgodno zavarovanje?

Krije izpad dohodka zaradi nezgode

Pokrili boste izpad dohodka in omilili finančno breme najbližjih.

Finančna sredstva za rehabilitacijo

Zagotovitev finančnih sredstev za rehabilitacijo že med zdravljenjem.

Nudi pomoč na domu

Vključuje pomoč na domu in prevoz ter spremstvo na kontrolne preglede.

Kaj vse vam nudi nezgodno zavarovanje?

Invalidnost s progresijo zaradi nezgode (1 – 65 let) - Izplačilo ustreznega odstotka zavarovalne vsote, ki ustreza odstotku trajne invalidnosti, če ste zaradi nezgode postali delni ali popolni invalid. Trajna invalidnost in odstotki se ugotavljajo po Tabeli trajne invalidnosti. Če skupni odstotek trajne invalidnosti znaša več kot 50 %, se za vsak odstotek invalidnosti nad 50 % prizna štirikratni odstotek zneska za izračun zavarovalnine.

Invalidnost brez progresije zaradi nezgode (66 – 85 let) - Izplačilo ustreznega odstotka zavarovalne vsote, ki ustreza odstotku trajne invalidnosti, če ste zaradi nezgode postali delni ali popolni invalid. Trajna invalidnost in odstotki se ugotavljajo po Tabeli trajne invalidnosti

Nezgodna renta - Zavarovanec je upravičen do rente za dogovorjeno časovno obdobje v primeru, da mu je bila ugotovljena trajna invalidnost nad 50 % iz ene nezgode. Renta je dedna.

Zlomi, izpahi, opekline - Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote ali njenega dela, če zavarovanec zaradi nezgode utrpi zlom, izpah ali opeklino skladno s Tabelo zlomov, izpahov in opeklin.

Operacije zaradi nezgode - Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote ali njenega dela, če zavarovanec zaradi nezgode prestane operacijo skladno s Tabelo zahtevnosti operacij.

Dnevno nadomestilo zaradi nezgode (1 – 65 let) - Izplačilo dnevnega nadomestila, če je zavarovanec začasno nesposoben za delo zaradi nezgode. Izplačamo do dneva določitve odstotka trajne invalidnosti oziroma do dneva smrti, vendar za največ 230 dni po eni nezgodi.

Dnevno nadomestilo zaradi nezgode (66 – 85 let) - Izplačamo nadomestilo za dneve, ko se je zavarovanec medicinsko dokumentirano zdravil za posledicami nezgode. Izplačamo do dneva določitve odstotka trajne invalidnosti oziroma do dneva smrti, vendar največ za 100 dni medicinsko dokumentiranega zdravljenja po eni nezgodi.

Enkratno nadomestilo za zdravljenje zaradi nezgode (66 – 85 let) - Izplačilo enkratnega nadomestila za neprekinjeno medicinsko dokumentirano zdravljenje zaradi nezgode:
•    od 15 – 30 dni aktivnega zdravljenja – 30 % zavarovalne vsote,
•    nad 30 dni aktivnega zdravljenja – 100 % zavarovalne vsote.

Psihološka pomoč zaradi nezgode - Psihološka pomoč zaradi nezgode vključuje storitev ambulantne psihoterapije ali klinične psihologije za zavarovanca v primeru ugotovljene invalidnosti nad 50 % po Tabeli trajne invalidnosti kot posledica ene nezgode, ki je sestavni del teh pogojev, oziroma za upravičenca za primer smrti v primeru smrti zavarovanca zaradi nezgode.

Prehodna oskrba zaradi nezgode - Vključuje pomoč pri opravljanju temeljnih in podpornih dnevnih opravil in prevoz ter spremstvo zavarovanca na kontrolne preglede, ki jih zavarovanec potrebuje zaradi posledic nezgode. Izražena je v številu ur pomoči na domu in številu prevozov na kontrolne preglede (in ob odpustu iz bolnišnice) na zavarovalni primer (100/4).


Nezgodno zavarovanje priporočamo vsem med 18. in 85. letom, ki želijo zagotoviti finančno varnost sebi in svojim najbližjim v primeru poškodb ob nezgodi ali v primeru smrti.
 

Paketi za starostno skupino od 1 do 65 let

Pri izbiri paketa naj ne bo cena nezgodnega zavarovanja edino merilo. Bodite pozorni predvsem na višino zavarovalne vsote v primeru invalidnosti. Hujša nezgoda, ki povzroči trajne posledice, močno spremeni življenje družine. Prilagoditev življenjskih razmer povzroči velike finančne stroške.

Kritja za starostno skupino od 1 do 65 let Paket A Paket B Paket C Paket D Paket E
Invalidnost s prog. 4 zaradi nezgode 20.000 EUR 40.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR
Nezgodna renta – 25 let 300 EUR 300 EUR 500 EUR 500 EUR 800 EUR
Zlomi, izpahi, opekline 1.000 EUR 1.000 EUR 2.000 EUR 2.000 EUR 3.000 EUR
Operacije zaradi nezgode NE NE 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR
Psihološka pomoč zaradi nezgode 700 EUR 700 EUR 700 EUR 700 EUR 700 EUR
Prehodna oskrba zaradi nezgode 
(število ur pomoči
na domu/številu prevozov
na kontrolne preglede)


100/4
 

100/4 200/8 300/12 300/12

Paketi za starostno skupino od 66 do 85 let

Z nezgodnim zavarovanjem boste po poškodbi pokrili izpad dohodka, poskrbeli za alternativna zdravljenja ali ustrezno prilagodili domače okolje v primeru invalidnosti.

Kritja za Seniorje od 66 do 85 let Senior A Senior B Senior C Senior D Senior E
Smrt zaradi nezgode 5.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR
Invalidnost (brez progresije) zaradi nezgode 20.000 EUR 20.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR
Nezgodna renta (doba izplačevanja 5 let) 500 EUR 500 EUR 500 EUR 500 EUR 500 EUR
Zlomi, izpahi, opekline 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.500 EUR 2.000 EUR
Enkratno nadomestilo za zdravljenje zaradi nezgode NE 300 EUR 500 EUR 750 EUR 1.000 EUR
Psihološka pomoč zaradi nezgode 700 EUR 700 EUR 700 EUR 700 EUR 700 EUR
Prehodna oskrba zaradi nezgode
(število ur pomoči
na domu/število prevozov
na kontrolne preglede)


100/4

 
100/4 100/4 200/8 200/8

Koraki do uveljavljanja zavarovanja

Kaj je treba narediti za uveljavitev storitev, ki jih nudi zavarovanje?

V primeru nezgode
 1. Upravičenec izpolni zahtevek za izplačilo, ko zdravstveno stanje to omogoča.
 2. Upravičenec priloži medicinsko dokumentacijo o vrsti in stopnji telesnih poškodb ter o nastalih morebitnih posledicah.
 3. Če je zavarovanec zaradi nezgode umrl, nam mora upravičenec predložiti prijavo, dokazilo, da je bila smrt posledica nezgode, ter ostala potrebna dokazila.
V primeru smrti (izplačilo posmrtnine)
 1. Upravičenec izpolni zahtevek za izplačilo.
 2. Upravičenec priloži medicinsko dokumentacijo, ki je ob tem nastala in iz katere je mogoče ugotoviti vse potrebne podatke, ki so pomembni, da zavarovalnica ugotovi, ali je nastal zavarovalni primer.
 3. Upravičenec predloži tudi listine, navedene v pogojih: izpisek iz matične knjige umrlih, dokazilo o vzroku smrti in morebitna druga dokazila.
Prehodna oskrba
 1. Upravičenec ali pooblaščenec zavarovanca pokliče Asistenco zdravje na 080 81 10.
  - O potrebi po pomoči na domu je potrebno Asistenco zdravje obvestiti takoj oz. najkasneje v roku 15 dni po nastopu potrebe.
  - O potrebi po prevozu na kontrole/kemoterapije je potrebno Asistenco zdravje obvestiti vsaj 3 dni pred načrtovanim pregledom.
  - Če gre za prevoz in spremstvo po odpustu iz bolnišnice, mora zavarovanec ali njegov pooblaščenec preko prijave prevoz naročiti takoj, ko je znano, da bo zavarovanec odpuščen iz bolnišnice.
 2. Zavarovalnica določi obseg storitev in izvajalca. Izvajalec storitev prehodne oskrbe bo obiskal zavarovanca najkasneje v roku 24 ur od prijave potrebe.
 3. Zavarovanec izvajalcu prehodne oskrbe omogoči vpogled v svojo medicinsko dokumentacijo ter mu dovoli zajem podatkov, ki jih zavarovalnica potrebuje za odločanje o upravičenosti do teh storitev.
 4. Zavarovalnica plača storitev neposredno izvajalcu storitev prehodne oskrbe.

 

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

 • klici iz Slovenije: 080 13 18
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

 • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10