Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Nadaljuj

•••

BLIŽNJICE

Zapri

Eurizon Fund

Vzajemni skladi Eurizon Fund (EF) omogočajo naložbe z različnimi strategijami v različne svetovne trge. V naši ponudbi imamo 14 vzajemnih podskladov krovnega sklada Eurizon Fund s sedežem v Luksemburgu.

  • možnost zavarovanja pred valutnim tveganjem - sklad z oznako RH,
  • 5 delniških skladov, 2 mešana sklada, 5 obvezniških skladov, 2 denarna sklada,
  • različne naložbene politike, ki so globalno ali geografsko usmerjene,
  • različne naložbene strategije.
   

Eurizon Fund Cash EUR - R

Sredstva se nalagajo izključno v vrednostne papirje obvezniške ali denarne narave, z bonitetno oceno »A« ali višjo bonitetno oceno po klasifikaciji agencije Standard and Poor’s oziroma »A2« ali višjo bonitetno oceno po klasifikaciji agencije Moody’s.

VEČ

Eurizon Fund Treasury USD - R

Sredstva tega podsklada se nalagajo samo v obvezniške vrednostne papirje ali vrednostne papirje denarnega trga z bonitetno oceno nad ali enako »A« (klasifikacija po agenciji Standard and Poor’s) ali »A2« (klasifikacija agencije Moody’s).

VEČ

Eurizon Fund Absolute Prudente - R

Sklad nalaga večinoma v denarna sredstva, dolžniške in lastniške inštrumente, njihova razporeditev pa se lahko spreminja s časom, in sicer glede na finančne in tržne ocene ter makro/mikroekonomske nadaljnje možnosti. Naložbe v delnice so omejene na največ 20 % čistega premoženja podsklada.

VEČ

Eurizon Fund Treasury EUR T1 - A

Sredstva tega sklada se nalagajo pretežno v denarne in obvezniške instrumente izdane s strani vlad, njihovih agencij in javnih organov, z bonitetno oceno »investment grade«. Povprečna dospelost finančnih instrumentov ni daljša od enega leta.

VEČ

Eurizon Fund Bond Flexible - R

Sklad vlaga večinoma v obveznice ali z obveznicami povezane finančne inštrumente vseh vrst, izraženih v evrih ali v drugih valutah, ter v instrumente denarnega trga.

VEČ

Eurizon Fund Equity China Smart Volatility - R

Sredstva tega sklada se nalagajo predvsem v delnice, obveznice, zamenljive v delnice, in katerikoli drug vrednostni papir, ki je vezan na delnice izdajateljev na Kitajskem, kotira na borzah vrednostnih papirjev na Kitajskem oziroma se z njim trguje na drugem organiziranem trgu na Kitajskem.

VEČ

Eurizon Fund Equity Small Mid Cap Europe - R

Sredstva se nalagajo predvsem v delnice, obveznice, zamenljive v delnice, in v katerekoli druge vrednostne papirje, vezane na delnice izdajateljev manjše in srednje velikosti iz evropskih držav, s katerimi se kotira na borzah vrednostnih papirjev oziroma se z njimi trguje na drugem organiziranem trgu v evropskih državah.

VEČ

Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE - R

Sredstva tega sklada se nalagajo predvsem v finančne instrumente vrednostnih papirjev denarne ali obvezniške narave, denominirane v evrih, z bonitetno oceno »BBB« ali višjo bonitetno oceno po klasifikaciji agencije Standard and Poor’s oziroma »Baa3« ali višjo bonitetno oceno po klasifikaciji agencije Moody’s.

VEČ

Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - R

Sredstva tega podsklada se v glavnem nalagajo v lastniške in njim sorodne instrumente vseh vrst, ki kotirajo na reguliranih mednarodnih trgih. Naložbe se izbirajo s ciljem izgradnje raznolikega portfelja z uravnoteženim tveganjem, pri čemer načeloma prevladujejo delnice, pri katerih so pričakovana manjša nihanja donosov.

VEČ

Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - RH

Sredstva tega podsklada se v glavnem nalagajo v lastniške in njim sorodne instrumente vseh vrst, ki kotirajo na reguliranih mednarodnih trgih. Naložbe se izbirajo s ciljem izgradnje raznolikega portfelja z uravnoteženim tveganjem, pri čemer načeloma prevladujejo delnice, pri katerih so pričakovana manjša nihanja donosov.

VEČ

Eurizon Fund Flexible Multistrategy - R

Sklad neposredno ali prek kompleksnih (izvedenih) instrumentov nalaga v obveznice ali z obveznicami povezane instrumente, ki jih izdajajo državni organi ali zasebna podjetja, ter tudi blago. Skupna izpostavljenost delniškim naložbam ne presega 70 % čistega premoženja podsklada.

VEČ

Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - RL

Sklad nalaga vsaj 45 % vseh sredstev v delnice in z njimi povezane instrumente, ki kotirajo na organiziranem trgu v Evropi in/ali Združenih državah Amerike. Preostala sredstva so naložena v obveznice ali z obveznicami povezane instrumente visoke in srednje kakovosti.

VEČ

Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - R

Sklad nalaga vsaj 45 % vseh sredstev v delnice in z njimi povezane instrumente, ki kotirajo na organiziranem trgu v Evropi in/ali Združenih državah Amerike. Preostala sredstva so naložena v obveznice ali z obveznicami povezane instrumente visoke in srednje kakovosti.

VEČ

Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart Volatility - R

Sredstva tega podsklada se nalagajo predvsem v delnice,  obveznice, zamenljive v delnice, ki so jih izdali izdajatelji v Hongkongu in na celinski Kitajski ali kotirajo na borzi vrednostnih papirjev v Hongkongu in na celinski Kitajski ali se z njimi trguje na drugem organiziranem trgu v Hongkongu in v celinskem delu Kitajske.

VEČ

Eurizon Fund Bond EUR Long Term - R

Sredstva tega sklada se nalagajo predvsem v vrednostne papirje denarne ali obvezniške narave, denominirane v evrih, z bonitetno oceno »BBB-« ali višjo bonitetno oceno po klasifikaciji agencije Standard and Poor’s oziroma »Baa3« ali višjo bonitetno oceno po klasifikaciji agencije Moody’s.

VEČ

Eurizon Fund Bond EUR Medium Term - R

Sredstva tega sklada se nalagajo predvsem v vrednostne papirje denarne ali obvezniške narave, denominirane v evrih, z bonitetno oceno »BBB-« ali višjo bonitetno oceno po klasifikaciji agencije Standard and Poor’s oziroma »Baa3« ali višjo bonitetno oceno po klasifikaciji agencije Moody’s.

VEČ

KAKO IZBRATI PRAVI SKLAD?

OBIŠČITE NAŠE SVETOVALCE IN SKUPAJ BOMO IZBRALI INVESTICIJSKE REŠITVE PO VAŠI MERI.

KONTAKTIRAJTE NAS ZA POSVET

Orodja

Spremljanje naložb

Kakšne donose bi lahko dosegli z vloženim zneskom in koliko sredstev morate vložiti, da bi lahko dosegli svoj finančni cilj?

Tečajnica vzajemnih skladov

Spremljajte dnevno gibanje vrednosti enot premoženja za vzajemne sklade Eurizon Fund, Eurizon Manager Selection Fund in Franklin Templeton Investment Fund. 

Spremljanje naložb

Naši finančni svetovalci budno spremljajo vaše naložbe in jih po potrebi prilagajajo vašim finančnim načrtom.

Obvestila vlagateljem

Prenehanje trženja skladov Franklin Templeton Investment Fund v Sloveniji
06.12.2018
Družba za upravljanje Franklin Templeton International Services S.A. bo s 1. januarjem 2019 prenehala s trženjem oziroma prodajo enot premoženja skladov Franklin Templeton Investment Fund v Sloveniji.
Obvestilo imetnikom enot premoženja sklada Eurizon Fund o spremembah pri nekaterih podskladih
11.06.2018
Upravni odbor družbe Eurizon Capital S.A., družbe za upravljanje krovnega sklada Eurizon Fund obvešča vlagatelje o spremembah pri nekaterih podskladih. Pri podskladu Eurizon Fund – Cash EUR se spremenijo naložbeni cilji, referenčni indeks in omejitev tveganja.
Obvestilo imetnikom enot premoženja sklada Eurizon Fund o spremembi referenčnega indeksa
17.11.2017
Upravni odbor družbe Eurizon Capital S.A., družbe za upravljanje krovnega sklada Eurizon Fund obvešča vlagatelje o spremembi Referenčnega indeksa za podsklad Eurizon Fund – Absolute prudente.
Obvestilo imetnikom enot premoženja sklada "Eurizon Manager Selection Fund" o spremembi poslovnega leta
04.10.2017
Upravni odbor družbe Eurizon Capital S.A., družbe za upravljanje krovnega sklada Eurizon Manager Selection Fund obvešča vlagatelje o spremembi poslovnega leta sklada Eurizon Manager Selection Fund.
Obvestilo o združitvi s pripojitvijo dveh podskladov krovnega sklada Eurizon Fund družbe za Upravljanje Eurizon Capital S.A.
31.08.2017
Upravni odbor družbe Eurizon Capital S.A., družbe za upravljanje krovnih skladov Eurizon Fund in Rossini Lux Fund se je odločil za združitev s pripojitvijo naslednjih podskladov ...
Sprememba podskladov krovnega sklada Eurizon EasyFund
06.02.2017
Upravni odbor družbe za upravljanje Eurizon Capital S.A. krovnega sklada Eurizon EasyFund se je odločil za nekatere spremembe pri podskladih krovnega sklada, ki se bodo izvršile v februarju 2017.
Obvestilo o deregistraciji podskladov krovnega sklada družbe za upravljanje Franklin Templeton Investments S.A.
06.01.2017
Družba za upravljanje Franklin Templeton Investments S.A. je s 1.1.2017 izvedla deregistracijo in prenehala s trženjem oz. prodajo enot premoženja naslednjih podskladov v Sloveniji ...