• Na voljo ni predlogov.

Zavarovanje Moje zdravje – Specialisti

Zagotavlja vam kritja, ki pomagajo pri ohranjanju zdravja. V primeru bolezni ali poškodbe pa krije vse potrebne samoplačniške zdravstvene storitve za hitro vrnitev v aktivno življenje.

Omogoča vam naslednje ključne storitve:

Storitve Asistence zdravje

Prijazna ekipa vam olajša celotno pot do diagnoze in zdravljenja.

Halo Doktor

Omogoča takojšnji video klic z zdravnikom (običajno že v 15 minutah).

Organizacija & plačilo stroškov storitev

Zgodnja diagnoza, pravočasna operacija in učinkovita rehabilitacija.

Specialisti z asistenco

Hitra vrnitev


 

Omogoča vam hitro vrnitev v aktivno življenje: Zavarovanci zavarovanja Moje zdravje - Specialisti, ki ob bolezni ali nezgodi koristijo zdravstvene storitve iz tega zavarovanja, se v aktivno življenje vrnejo povprečno 3 mesece prej kot tisti, ki zavarovanja Moje zdravje - Specialisti nimajo.

Prednosti zdravstvenega zavarovanja Moje zdravje - Specialisti

Zavarovanje zagotavlja kritja, ki pomagajo pri ohranjanju zdravja oziroma vam v primeru bolezni ali poškodbe nudijo:

 • hitro in kakovostno zdravstveno oskrbo,
 • hitro pridobitev diagnoze pri zdravniku specialistu in začetek zdravljenja,
 • optimalni potek zdravljenja,
 • hitro in učinkovito fizioterapijo,
 • drugo zdravniško mnenje priznanih zdravnikov iz tujine,
 • pravočasno operacijo pred poslabšanjem stanja zaradi predolgih čakalnih dob,
 • svetovanje in zdravniško pomoč, če se huje poškodujete, se vam poslabša zdravstveno stanje ali ste v psihični stiski,
 • potrebne informacije o zdravstvenem stanju ter
 • asistenčne storitve, ki vas usmerjajo v procesu zdravljenja.


Vključene preventivne storitve omogočajo:

 • preventivno preverjanje zdravstvenega stanja,
 • zgodnje odkrivanje sprememb zdravstvenega stanja in
 • preprečevanje nadaljnjega razvoja bolezni.
   

Trije paketi z različni obsegom kritja

Zavarovanje zagotavlja kritja, ki pomagajo pri ohranjanju zdravja oziroma v primeru bolezni ali poškodbe nudijo različna kritja. Vsebina kritja je odvisna od izbranega paketa.

Osnovni paket

Osnovni paket

Nudi storitve Asistence zdravje, Halo Doktor, Specialistično obravnavo, Zahtevno diagnostično preiskavo, Zdravila na beli recept (do 200 EUR), Drugo zdravniško mnenje (kritje za zavarovanca in za ožje družinske člane (partner, otroci do 27. leta, starši) ter DNK analize.

Osnovni s fizioterapijo

Osnovni s fizioterapijo

Poleg kritij iz Osnovnega paketa nudi še storitve fizioterapije do 400 EUR letno.

Osnovni s fizioterapijo in operacijami

Osnovni s fizioterapijo in operacijami

Poleg kritij iz Osnovnega paketa nudi še storitve fizioterapije do 400 EUR letno ter operacije do 8.000 EUR letno.

Kaj vse vključuje zavarovanje Moje zdravje - Specialisti?

Naziv kritja Vsebina kritja
Storitve Asistence zdravje

•    Informacije o zavarovanju in o pogojih koriščenja zavarovanja
•    Informacije o izvajalcih zdravstvenih storitev
•    Informacije o pogojih in načinu uveljavljanja pravic iz zavarovanja ter o uveljavljanju pravic v javnem zdravstvenem sistemu v Sloveniji
•    Izdajanje odobritev in organiziranje zdravstvenih storitev
•    Naročanje k zdravniku specialistu
•    Organiziranje storitve prehodne oskrbe
•    Poravnanje plačil za opravljene storitve

Informacije podaja Asistenca zdravje Generali zavarovalnice, ki je dosegljiva vsak delovnik med 8. in 16. uro na 080 81 10 ali prek zdravje.si@generali.com.

Halo Doktor Halo Doktor omogoča takojšnji video klic s splošnim zdravnikom (običajno že v 15 minutah) ali posvet ob predhodno dogovorjenem terminu (video ali telefonski klic), vsak dan v letu od 6. do 22. ure. Zdravnik pacientu izda izvid, ki lahko vključuje napotilo na specialistični pregled v okviru zavararovanja Specialisti. V tem primeru napotnica izbranega osebnega zdravnika ni potrebna. Tako lahko bistveno hitreje in dovolj zgodaj odkrijemo zdravstveno težavo.
Kritje Halo Doktor velja za novonastala in obstoječa zdravstvena stanja brez čakalne dobe, od začetka zavarovanja dalje. Število zdravstvenih posvetov na daljavo ni omejeno. Halo Doktor velja v primeru bolezni in nezgode.
Specialistična obravnava Specialistične obravnave vključujejo vse potrebne:
•    specialistične preglede,
•    enostavne diagnostične preiskave (na primer ultrazvok, rentgen, laboratorij) in
•    enostavne ambulantne posege (kot je aplikacija blokade, punkcija in podobno).
Zahtevna diagnostična preiskava Preiskave, ki so nadaljevanje specialistične obravnave in so v nekaterih primerih potrebne za postavitev diagnoze (na primer magnetna resonanca, CT ali gastroskopija).
Zdravila na beli recept Vključena so zdravila na beli recept, ki jih je zdravnik predpisal v okviru specialističnega pregleda, preiskave ali posega. Ta zdravila v lekarni plača zavarovanec sam. Stroške v višini do 200 EUR na leto zavarovalnica povrne, ko stranka predloži račun o nakupu in dokazilo o predpisanem zdravilu.
Drugo zdravniško mnenje •    Priznani zdravniki mednarodne mreže Advance Medical izdelajo drugo zdravniško mnenje o diagnozi ter predlagajo možnosti zdravljenja v Sloveniji in tujini. Po pridobitvi drugega zdravniškega mnenja zavarovalnica organizira in plača morebitne nadaljnje zdravstvene storitve, odvisno od izbranih kritij.
•    Drugo zdravniško mnenje velja za zavarovanca, partnerja, otroke do 27. leta in starše zavarovanca. Velja za novonastala in obstoječa zdravstvena stanja brez čakalne dobe.
•    Drugo zdravniško mnenje velja v primeru bolezni in nezgode.
DNK analize Po 12 mesecih zavarovanja, če zavarovanec redno plačuje premije, prejme inovativno DNK analizo, ki predstavlja revolucionaren pristop k zdravju in dobremu počutju. Na podlagi analize svojih genetskih predispozicij zavarovanec prejme personalizirane nasvete za prehrano in vzdrževanje teže, obvladovanje stresa, boljši spanec in ohranjanje zdravja. Izvedba testa je povsem enostavna in jo lahko opravite kar iz domačega naslonjača – potreben je le vzorec sline zavarovanca. Izvajalec DNK analize je Geneplanet d.o.o. (Slovensko podjetje).

Preventivne zdravstvene storitve

(ena po izboru zavarovanca)

Ena od navedenih storitev po izboru zavarovanca pripada prvič po enem letu, nato ob avtomatskem podaljševanju zavarovanja vsaki dve leti, ob pogoju, da zavarovanec redno plačuje premijo.
•    Laboratorijski pregled krvi in urina - odvzem krvi in urina ter laboratorijska analiza. Zdravnik pregleda rezultate in izdela izvid.
•    Ultrazvok dojk - namen preiskave je pravočasno ugotavljanje morebitnih bolezenskih sprememb v tkivu dojke.
•    Pregled za športno aktivne osebe - obsega preventivni zdravstveni pregled, pregled vaše obstoječe zdravstvene dokumentacije, potrebne diagnostične preiskave in izdelavo izvida.
•    Merjenje kostne gostote (ugotavljanje osteoporoze) - merjenje mineralne kostne gostote s posebno napravo, ki deluje na podlagi rentgenskih žarkov. Rezultate pregleda zdravnik in izdela izvid.
•    Fizioterapevtski pregled - 60 minutni celostni pregled pri fizioterapevtu, ki na osnovi ugotovitev izdela izvid in da priporočila za nadaljnje zdravljenje.
Razširjene zdravstvene storitve  •    Psihološka pomoč – v primeru diagnosticiranega resnega zdravstvenega stanja in izjemnih okoliščin (popolna izguba opravljanja katerega koli poklica, poporodna depresija, ki jo ugotovi izbrani osebni zdravnik) ter v primeru smrti ožjega družinskega člana (do 700 EUR letno).
•    Načrt zdravljenja - svetovanje o nadaljnjem zdravljenju po nezgodi s hospitalizacijo.
Fizioterapija  Fizioterapija, ki jo zavarovanec potrebuje po opravljeni operaciji, poškodbi kosti in tkiv (potrebna je slikovna diagnostika) ter po carskem rezu. Fizioterapija se izvaja manualno pri preverjenih izvajalcih, ki jih določi Generali, in traja 60 minut.
Operacije  Vključuje operacije (z nočitvijo ali brez nočitve), za katere so čakalne dobe v javnem sistemu večinoma najdaljše, ker niso opredeljene kot nujne, na primer: artroskopija ramena, kolena, povezovanje kolenskih križnih vezi, operativno zdravljenje krčnih žil, operacija karpalnega kanala, UZ razbijanje ledvičnih kamnov… Operacije so naštete v pogojih zavarovanja.
Prehodna oskrba 

Vključuje:
•    pomoč pri opravljanju temeljnih in podpornih dnevnih opravil,
•    prevoz in spremstvo zavarovanca na kontrolne preglede ter ob odpustu iz bolnišnice ter
•    prevoz in spremstvo zavarovanca na kemoterapije in obsevanja.

Izražena je v številu ur pomoči na domu, v številu prevozov na kontrolne preglede in ob odpustu iz bolnišnice (npr. 100/4/10).

Prehodna oskrba zaradi nezgode  Vključuje pomoč pri opravljanju temeljnih in podpornih dnevnih opravil in prevoz ter spremstvo zavarovanca na kontrolne preglede, ki jih zavarovanec potrebuje zaradi posledic nezgode. Izražena je v številu ur pomoči na domu in številu prevozov na kontrolne preglede (in ob odpustu iz bolnišnice) na zavarovalni primer (npr. 100/4).
Posmrtnina  Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote upravičencu v primeru smrti zavarovanca.

Trije koraki do diagnoze in zdravljenja

Kaj je potrebno narediti za uveljavitev storitev, ki jih nudi zavarovanje?

1. Klic na Asistenco zdravje Generali zavarovalnice na
080 81 10

Če nimate napotnice osebnega zdravnika in želite posvet lahko izkoristite storitev Halo Doktor - video posvet s splošnim zdravnikom. Zdravnik izdela izvid – s tem pridobite diagnozo in navodila – ali pa zdravnik izda izvid z napotilom za nadaljnje zdravljenje v okviru Moje zdravje - Specialisti. Za storitev se je treba prijaviti na spletni strani Halo Doktor.

Če imate napotnico osebnega zdravnika za specialista ali je Halo Doktor zdravnik izdal izvid z napotilom na specialistični pregled, pokličete Asistenco zdravje na 080 81 10.

2. Asistenca zdravje za stranko uredi obisk v ambulanti Izpolnite obrazec »Prijava potrebe po zdravstveni storitvi« in ga pošljite na Asistenco zdravje. Prijazni svewtovalci odobrijo in organizirajo zdravstvene storitve ter vas naročijo k zdravniku specialistu. Specialist postavi diagnozo in vas, po potrebi, napoti na nadaljnje zdravljenje (operacijo, fizioterapijo ...).
Za organizacijo storitve, na katero vas napoti zdravnik specialist zadostuje, da stranka na Asistenco zdravje posreduje prijavo in izvid. Zavarovalnica v tem primeru ne potrebujete napotnice osebnega zdravnika.
3. Generali zavarovalnica plača storitev Izjema so le zdravila na beli recept, ki jih plačate sami v lekarni.
Prijavo in račun pošljete na Asistenco zdravje. Zavarovalnica vam povrne stroške na vaš transakcijski račun.

 

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

 • klici iz Slovenije: 080 13 18
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

 • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10