Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Nadaljuj

•••

BLIŽNJICE

Zapri

Informativno naročilo

Naročite informativno ponudbo prek spletnega obrazca. Hitro in enostavno.

Izberite zavarovanje

Izberite zavarovanje, ki najbolj ustreza potrebam vašega podjetja.

Zavarovanje pred neugodnimi gibanji deviznih tečajev v prihodnosti.

Točne kalkulacije cen si lahko pripravite vnaprej.

S sredstvi lahko razpolagate do zapadlosti terminskega posla.

Tečajno tveganje prevzame nasprotna stran v poslovnem razmerju.

Mednarodno poslovanje brez izgub

Valutni terminski posel je dogovor med komitentom in Inteso Sanpaolo Bank o nakupu oziroma prodaji določenega zneska v tuji valuti za dogovorjeno protivrednost v drugi valuti po fiksnem terminskem tečaju, določenem v času sklenitve posla. Dogovorjeni znesek poravnate na dan, določen v pogodbi, vendar več kot 2 delovna dneva po sklenitvi posla.

Minimalen znesek valutnega terminskega posla:

20.000 EUR oziroma protivrednost v drugi valuti

Obdobje veljavnosti valutnega terminskega posla:

največ 36 mesecev

Terminski tečaj:

fiksen, kot ga določimo na dan sklenitve posla


Lastnosti valutnega terminskega posla

Terminski posel je zavezujoč.

Pri valutnem terminskem poslu lahko nastopate kot kupec ali prodajalec osnovne valute.

Terminski tečaj izračunamo na podlagi razlik v obrestnih merah kotirajoče in osnovne valute ter trenutnega tečaja obeh valut na trgu.

Razlika med obrestnima merama obeh valut je lahko pozitivna ali negativna. Terminski tečaj je zato lahko višji od promptnega, če je razlika v obrestnih merah pozitivna.

Če je obrestna mera osnovne valute nižja od obrestne mere kotirajoče valute, je terminski tečaj višji od trenutnega. Razliki med tečajema v takšnem primeru rečemo premija.

Če je obrestna mera osnovne valute višja od obrestne mere kotirajoče valute, je terminski tečaj nižji od trenutnega tečaja. Razliki med tečajema v takšnem primeru rečemo diskont. 

Dokumentacija po uredbi PRIIP

KID na podlagi PRIIP

Na tej spletni strani so vam na voljo dokumenti s ključnimi informacijami za izvedene finančne instrumente (KID-i), s katerimi se trguje izven organiziranega trga (OTC). 

Navedeni dokumenti so namenjeni malim vlagateljem ter se nanašajo na tiste izvedene finančne instrumente, ki jih ponuja Banka Intesa Sanpaolo d.d.. V njih so predstavljene ključne informacije o posameznih OTC izvedenih finančnih instrumentih. Predpisane so z Uredbo (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26.11.2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (Uredba PRIIP). 

Pred sklenitvijo posla s posameznim OTC izvedenim finančnim instrumentom se seznanite z vsebino KID-a za dotični finančni instrument, objavljenem na tem spletnem mestu, saj se boste lahko tako seznanili z naravo, tveganji, stroški, možnim dobičkom ali izgubo s posameznim produktom ter ga lahko tudi lažje primerjali z drugimi produkti. V kolikor želite vam bomo na vašo zahtevo dokument s ključnimi informacijami posredovali tudi v tiskani obliki.

Za vse dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na elektronskem naslovu: sluzba.trgovanja@intesasanpaolobank.si.
 

Koristne informacije

Vse kar morate vedeti o valutnem terminskem poslu

Kako se določi terminski tečaj?

Terminski tečaj izračunamo na podlagi razlik v obrestnih merah kotirajoče in osnovne valute ter promptnega (trenutnega) tečaja obeh valut na trgu. Razlika med obrestnima merama obeh valut je lahko pozitivna ali negativna. Terminski tečaj je zato lahko višji od promptnega, če je razlika med obrestnima merama pozitivna in nižji od promptnega, če je razlika v obrestnih merah negativna. Pri izračunu terminskega tečaja uporabimo naslednjo formulo:

Terminski tečaj     =  PT   +     (OMB - OMA) * PT * D
                                                                100 * 360

A = osnovna valuta

B = kotirajoča valuta

OMA = obrestna mera osnovne valute

OMB = obrestna mera kotirajoče valute

PT = promptni tečaj (spot)

D = število dni do zapadlosti

 

Kakšno je lahko razmerje med terminskim in trenutnim (promptnim) deviznim tečajem?

Terminski tečaj izračunamo na podlagi razlik v obrestnih merah obeh valut in trenutnega tržnega (promptnega) tečaja. Skladno s tem je lahko terminski tečaj višji ali nižji od trenutnega tečaja:

  • V primeru, da je obrestna mera osnovne valute nižja od obrestne mere kotirajoče valute, je terminski tečaj višji od promptnega tečaja in razliki med tečajema rečemo premija.
  • V primeru, da je obrestna mera osnovne valute višja od obrestne mere kotirajoče valute, je terminski tečaj nižji od promptnega tečaja in razliki med tečajema rečemo diskont. 

Za kakšne ročnosti se lahko sklene valutni terminski posel?

Valutni terminski posel se lahko sklene za poljubno obdobje, z valutacijo poravnave, ki je hkrati tudi zapadlost posla, več kot dva delovna dneva od datuma sklenitve posla, vendar največ do 36 mesecev od datuma sklenitve posla.

Kolikšen je minimalen znesek valutnega terminskega posla?

Minimalen znesek valutnega terminskega posla je 20.000 EUR oz. protivrednost v drugi valuti.

Kakšna je razlika med valutnim terminskim poslom in valutno opcijo?

Pri valutnih terminskih poslih gre za zavezujoč posel, saj pri sklenitvi sprejmemo obveznost, da bomo izvedli transakcijo po vnaprej dogovorjenem tečaju, medtem ko imamo pri sklenitvi valutne opcije zaradi plačila premije možnost izbire.