• Ni predlogov

Odlog odplačila kredita

Zaradi posledic epidemije COVID-19 se je marsikatero podjetje znašlo v finančni stiski in ne zmore več odplačevati svojih kreditnih obveznosti. Zato je bil sprejet Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), na podlagi katerega lahko zaprosite za odlog odplačila kredita (moratorij na kredit). Z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki je bila razglašena 19. 10. 2020 in Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), je bila uvedena možnost nadaljnjega devet (9) mesečnega odloga do 31. 1. 2021. Pri tem banka upošteva tudi že odobrene odloge po predhodnih interventnih zakonih (ZIUOPOK in ZIUOPDVE) na način, da je lahko odobren odlog po tem zakonu le, če skupno trajanje vseh zakonskih odlogov ne presega devet (9) mesecev.
Vlogo za odlog plačila lahko oddate do 26. 2. 2021, odlog pa mora začeti veljati najpozneje do 31. 3. 2021.

V ta namen smo pripravili nekaj koristnih pojasnil in usmeritev:

 • kdo lahko zaprosi za odlog odplačila kredita in
 • kako oddati vlogo.


Kdo lahko zaprosi za odlog odplačila kredita?

Na podlagi določil ZIUOPOK lahko za odlog plačila kredita zaprosite kreditojemalci, ki izpolnjujete naslednje pogoje: 

 • Spadate med upravičence po ZIUOPOK, to so:
  -    gospodarska družba, ustanovljena po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ki ima sedež v Republiki Sloveniji;
  -    zadruga, društvo, zavod, ustanova, fizična oseba, ki zaposluje delavce v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, ali samozaposlena oseba, ki ima sedež oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
  -    nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
  -    fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

 • Obveznosti, za katere podajate vlogo za odlog odplačila, še niso zapadle v plačilo do razglasitve druge epidemije virusa (19. 10. 2020).
 • Imate na dan oddaje vloge poravnane zapadle obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev, ali da je na dan vložitve vloge iz prejšnjega odstavka v situaciji, ko ji je v skladu z določbami zakona odloženo plačilo obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev oziroma omogočeno obročno odplačilo le-teh (obvezno je potrebno priložiti potrdilo FURS).

 • V vlogi navedete dejstva in okoliščine ter dodate ustrezna dokazila, da zaradi okoliščin, povezanih s posledicami epidemije virusa, začasno ne morete zagotavljati poplačila obveznosti.

Kreditojemalec, ki mu zaradi razglasitve druge epidemije virusa COVID-19 ni bilo prepovedano opravljanje dejavnosti (z vladnim odlokom), mora poleg Vloge in potrdila FURS, priložiti še Poročilo o stanju likvidnosti ob podani vlogi za pravne osebe ter mora mesečno poročati banki v času trajanja moratorija in v ta namen izpolnjuje poročilo Mesečno poročilo o stanju likvidnosti za pravne osebe. Vloga in ostali obrazci bodo na voljo v kratkem. Potrdilo FURS mora izkazovati poravnane obveznosti na dan oddaje vloge.


Kako lahko oddate vlogo?

Kot pravna oseba lahko Vlogo oddate na naslednje načine:

 • prek Poslovne Banke IN (preberite si navodila, kako oddati vlogo),
 • vašemu skrbniku prek e-pošte ali
 • osebno v poslovalnici ob predhodnem dogovoru s svojim svetovalcem.

Potrudili se bomo čim prej obravnavati vsako vlogo, vendar zaradi pričakovanega povečanega števila prejetih vlog predvidevamo, da bo treba na obravnavo vloge in sklenitev ustreznega dodatka k pogodbi počakati nekoliko dlje kot običajno.

Poslovanje na daljavo

Izognite se gneči in uporabljajte naše digitalne storitve, poslovalnico pa obiščite le za nujne opravke.

Številne bančne storitve lahko opravite prek vašega računalnika ali mobilnega telefona, kjer koli se nahajate, 24 ur na dan. Poslovna spletna Banka IN ter poslovna mobilna Banka IN vam med drugim omogočata:

 • spremljanje prometa na vaših računih,
 • prijavo, odjavo in izdajo e-računov,
 • elektronsko podpisovanje dokumentov ter
 • varno in zaupno shranjevanje vaših podatkov.

Obisk poslovalnice

Naši zaposleni so vam z veseljem na voljo. Vendar vas naprošamo, da nas obiščete le za opravke, ki jih ne morete urediti na drug način. Pred obiskom poslovalnice vam svetujemo naslednje:

 • Preverite delovni čas poslovalnic.
 • Da ne bi po nepotrebnem čakali, se z vašim poslovnim skrbnikom dogovorite za točen termin obiska.

V poslovalnici se držite ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa ter tako poskrbite za vaše zdravje in zdravje vseh, s katerimi boste v stiku.

vam na voljo

Vam na voljo


Za pomoč ali nasvet pri uporabi storitev se obrnite na vašega skrbnika. Z  veseljem pa smo vam na voljo tudi prek:

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

 • klici iz Slovenije: 080 13 18
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

 • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Da bi vam omogočili boljšo uporabniško izkušnjo, na spletnih straneh Intese Sanpaolo Bank uporabljamo piškotke. Njihove nastavitve lahko urejate s klikom na "Uredi nastavitve". Za podrobnejše informacije pa obiščite spletno stran Politika piškotkov.