Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Nadaljuj

•••

BLIŽNJICE

Zapri

SEPA direktna bremenitev

SEPA ali enotno območje plačil v evrih predstavlja najpomembnejši projekt preobrazbe in zlitja nacionalnih plačilnih instrumentov v kreditna plačila in direktne obremenitve, ki se izvajajo po enotnih pravilih SEPA.

Glavne prednosti

 • Enaki temeljni pogoji, pravice in obveznosti pri izvajanju plačilnega prometa za vsa podjetja v EU, vsi subjekti poslujejo v enakem pravnem okviru (Direktiva PSD 2007/64/ES),
 • SEPA varuje in izenačuje pravice evropskih potrošnikov,
 • enaki pogoji, pravice in obveznosti ne glede na geografsko lego (odpravlja prepreke nacionalnih okolij),
 • možnost izbire banke, ki vam ponuja najugodnejše plačilne in druge dodatne storitve, ne glede na državo izvora.

OSNOVNE LASTNOSTI:

 • zagotoviti, da bodo plačila (kreditna plačila, direktne obremenitve in kartična plačila) v EU enako preprosta, varna in učinkovita kot domača plačila v kateri koli državi članici, z oblikovanjem sodobnega in usklajenega skupnega pravnega okvira,
 • enaka raven zaščite in varnosti na celotnem območju EU,
 • sedanje plačilne instrumente bodo nadomestili plačilni instrumenti SEPA,
 • temeljni akt usklajene pravne podlage je Direktiva o plačilnih storitvah, ki smo jo države članice EU vpeljale v nacionalno zakonodajo 01.11.2009,
 • projekt SEPA se izvaja in koordinira v okviru Evropskega sveta za plačila (EPC – European Payments Council) in je pod nadzorom Evropske centralne banke.

O pravilih SEPA

Obstoječe nacionalne posebnosti in različice, ki so posledica zgodovinskega razvoja plačilnega prometa in plačilnega sistema v posamezni državi, bodo z uveljavitvijo shem SEPA in direktive o plačilnih storitvah na dolgi rok izginile, saj bodo v postopku migracije nadomeščene s pravili SEPA.

SEPA kreditno plačilo

SEPA kreditna plačila so plačila v evrih pri bankah v območju SEPA.

Direktna odobritev in plačilne transakcije s plačilnim nalogom, posebno položnico ter trajnim nalogom so bile nadomeščene s SEPA kreditnim plačilom.

Značilnosti SEPA kreditnega plačila:

 • uporaba enolične identifikacijske oznake plačnika in prejemnika plačila (IBAN – mednarodna številka bančnega računa in BIC – SWIFT koda banke),
 • prejemnik plačila je odobren v celotnem znesku, kar pomeni, da plačnik in prejemnik plačila nosita vsak svoje stroške (opcija SHA),
 • najdaljši čas odobritve prejemnikovega računa je za domače plačilne transakcije v domači valuti na dan prejema plačilnega naloga, za čezmejne plačilne transakcije  najkasneje do konca naslednjega delovnega dne po dnevu prejema plačilnega naloga,
 • plačilo je lahko individualno ali množično (individualno plačilo je plačilo, ki je izvedeno v določenem znesku v breme plačnikovega računa in v dobro računa prejemnika plačila: za množično plačilo je značilno, da je račun plačnika obremenjen za vse posredovane naloge v skupnem znesku, računi prejemnikov plačila pa posamično),
 • uporaba enotnega obrazca za kreditna plačila (univerzalni plačilni nalog, obrazec UPN),
 • enoten standard za elektronsko izmenjavo podatkov o kreditnih plačilih (standard ZBSxml).

Z 28. januarjem 2008 smo v banki zagotovili možnost usmerjanja in prejemanja čezmejnih kreditnih plačil SEPA, marca 2009 pa smo vsa kreditna plačila migrirali na SEPA plačila. Tako smo domače plačilne transakcije s prehodom na plačilni sistem SIMP (SEPA  infrastruktura za mala plačila) dodatno prilagodili na standarde SEPA, kjer prenos podatka med bankami poteka na podlagi standarda XML.

SEPA direktne obremenitve   (SDD)

SEPA direktna obremenitev je plačilna storitev, ki se izvaja po pravilih delovanja sheme SEPA za direktne obremenitve v evrih med udeleženci, ki imajo odprte račune pri bankah v območju SEPA in so pristopili k shemi SEPA za direktne obremenitve.

Shema SEPA za direktne obremenitve zajema enkratna plačila v breme večjega števila plačnikov in plačevanje ponavljajočih se obveznosti večjega števila plačnikov. Shema ne omejuje višine zneska posamezne plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo ali namena plačilne transakacije in prinaša možnost izvajanja plačilnih transakcij s SEPA direktno obremenitvijo ne le v domačem, temveč tudi v čezmejnem poslovanju. Omogoča izvajanje direktnih obremenitev na vsak delovni dan in temelji na enakih tehničnih standardih, postopkih in poslovnih pravilih, ki veljajo po vseh evropskih državah.

Evropski plačilni svet (EPC) je objavil dve plačilni shemi za izvajanje SEPA direktnih obremenitev:

 • osnovna shema »Core« SDD shema – izvajanje direktnih obremenitev SEPA, kjer so plačniki fizične osebe,
 • shema »B2B« SDD – izvajanje SEPA direktnih obremenitev, kjer so plačniki pravne osebe in zasebniki.

Kartično poslovanje

Temeljni pogoj SEPE na kartičnem področju je tehnologija pametnih kartic (vse kartice bodo opremljene s čipom, ob plačevanju bo obvezna uporaba PIN-a).

Vse kartice in vsa potrebna infrastruktura, POS-terminali in bankomati so opremljeni za sprejem pametnih kartic.

Intesa Sanpaolo Bank na tem področju izstopa. Vse kreditne kartice in skorajda vse bančne kartice Activa so že opremljene s čipom. Vse naše kartice tudi že izpolnjujejo zahteve SEPA, saj so povezane z Mastercardom in Viso.

Vprašalnik Evropske Centralne Banke:
Skladnost kartičnih shem  SEPA.pdf
Activa kartična shema SEPA odgovori.pdf

Gotovinsko poslovanje

Za komitente pri gotovinskem poslovanju ne bo večjih sprememb. Zahteve SEPA se pri gotovinskem poslovanju nanašajo predvsem na vzpostavitev enotnih standardov, ki jih morajo upoštevati banke in drugi ponudniki gotovinskih storitev v evro območju. S tem bo dosežena racionalizacija poslovanja, nižanje stroškov gotovine, enoten sistem distribucije ter ustrezna kvaliteta in pristnost bankovcev v obtoku.