Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Nadaljuj

•••

BLIŽNJICE

Zapri

SEPA direktna bremenitev

Glavne prednosti

 • Enaki temeljni pogoji, pravice in obveznosti pri izvajanju plačilnega prometa za vsa podjetja v EU, vsi subjekti poslujejo v enakem pravnem okviru (Direktiva PSD 2007/64/ES),
 • SEPA varuje in izenačuje pravice evropskih potrošnikov,
 • enaki pogoji, pravice in obveznosti ne glede na geografsko lego (odpravlja prepreke nacionalnih okolij),
 • možnost izbire banke, ki vam ponuja najugodnejše plačilne in druge dodatne storitve, ne glede na državo izvora.

OSNOVNE LASTNOSTI:

 • zagotoviti, da bodo plačila (kreditna plačila, direktne obremenitve in kartična plačila) v EU enako preprosta, varna in učinkovita kot domača plačila v kateri koli državi članici, z oblikovanjem sodobnega in usklajenega skupnega pravnega okvira,
 • enaka raven zaščite in varnosti na celotnem območju EU,
 • sedanje plačilne instrumente bodo nadomestili plačilni instrumenti SEPA,
 • temeljni akt usklajene pravne podlage je Direktiva o plačilnih storitvah, ki smo jo države članice EU vpeljale v nacionalno zakonodajo 01.11.2009,
 • projekt SEPA se izvaja in koordinira v okviru Evropskega sveta za plačila (EPC – European Payments Council) in je pod nadzorom Evropske centralne banke.

O pravilih SEPA

Obstoječe nacionalne posebnosti in različice, ki so posledica zgodovinskega razvoja plačilnega prometa in plačilnega sistema v posamezni državi, bodo z uveljavitvijo shem SEPA in direktive o plačilnih storitvah na dolgi rok izginile, saj bodo v postopku migracije nadomeščene s pravili SEPA.

SEPA kreditno plačilo

SEPA kreditna plačila so plačila v evrih pri bankah v območju SEPA.

Direktna odobritev in plačilne transakcije s plačilnim nalogom, posebno položnico ter trajnim nalogom so bile nadomeščene s SEPA kreditnim plačilom.

Značilnosti SEPA kreditnega plačila:

 • uporaba enolične identifikacijske oznake plačnika in prejemnika plačila (IBAN – mednarodna številka bančnega računa in BIC – SWIFT koda banke),
 • prejemnik plačila je odobren v celotnem znesku, kar pomeni, da plačnik in prejemnik plačila nosita vsak svoje stroške (opcija SHA),
 • najdaljši čas odobritve prejemnikovega računa je za domače plačilne transakcije v domači valuti na dan prejema plačilnega naloga, za čezmejne plačilne transakcije  najkasneje do konca naslednjega delovnega dne po dnevu prejema plačilnega naloga,
 • plačilo je lahko individualno ali množično (individualno plačilo je plačilo, ki je izvedeno v določenem znesku v breme plačnikovega računa in v dobro računa prejemnika plačila: za množično plačilo je značilno, da je račun plačnika obremenjen za vse posredovane naloge v skupnem znesku, računi prejemnikov plačila pa posamično),
 • uporaba enotnega obrazca za kreditna plačila (univerzalni plačilni nalog, obrazec UPN),
 • enoten standard za elektronsko izmenjavo podatkov o kreditnih plačilih (standard ZBSxml).

Z 28. januarjem 2008 smo v banki zagotovili možnost usmerjanja in prejemanja čezmejnih kreditnih plačil SEPA, marca 2009 pa smo vsa kreditna plačila migrirali na SEPA plačila. Tako smo domače plačilne transakcije s prehodom na plačilni sistem SIMP (SEPA  infrastruktura za mala plačila) dodatno prilagodili na standarde SEPA, kjer prenos podatka med bankami poteka na podlagi standarda XML.

SEPA direktne obremenitve   (SDD)

SEPA direktna obremenitev je plačilna storitev, ki se izvaja po pravilih delovanja sheme SEPA za direktne obremenitve v evrih med udeleženci, ki imajo odprte račune pri bankah v območju SEPA in so pristopili k shemi SEPA za direktne obremenitve.

Shema SEPA za direktne obremenitve zajema enkratna plačila v breme večjega števila plačnikov in plačevanje ponavljajočih se obveznosti večjega števila plačnikov. Shema ne omejuje višine zneska posamezne plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo ali namena plačilne transakacije in prinaša možnost izvajanja plačilnih transakcij s SEPA direktno obremenitvijo ne le v domačem, temveč tudi v čezmejnem poslovanju. Omogoča izvajanje direktnih obremenitev na vsak delovni dan in temelji na enakih tehničnih standardih, postopkih in poslovnih pravilih, ki veljajo po vseh evropskih državah.

Evropski plačilni svet (EPC) je objavil dve plačilni shemi za izvajanje SEPA direktnih obremenitev:

 • osnovna shema »Core« SDD shema – izvajanje direktnih obremenitev SEPA, kjer so plačniki fizične osebe,
 • shema »B2B« SDD – izvajanje SEPA direktnih obremenitev, kjer so plačniki pravne osebe in zasebniki.

Kartično poslovanje

Temeljni pogoj SEPE na kartičnem področju je tehnologija pametnih kartic (vse kartice bodo opremljene s čipom, ob plačevanju bo obvezna uporaba PIN-a).

Vse kartice in vsa potrebna infrastruktura, POS-terminali in bankomati so opremljeni za sprejem pametnih kartic.

Intesa Sanpaolo Bank na tem področju izstopa. Vse kreditne kartice in skorajda vse bančne kartice Activa so že opremljene s čipom. Vse naše kartice tudi že izpolnjujejo zahteve SEPA, saj so povezane z Mastercardom in Viso.

Vprašalnik Evropske Centralne Banke:
Skladnost kartičnih shem  SEPA.pdf
Activa kartična shema SEPA odgovori.pdf

Gotovinsko poslovanje

Za komitente pri gotovinskem poslovanju ne bo večjih sprememb. Zahteve SEPA se pri gotovinskem poslovanju nanašajo predvsem na vzpostavitev enotnih standardov, ki jih morajo upoštevati banke in drugi ponudniki gotovinskih storitev v evro območju. S tem bo dosežena racionalizacija poslovanja, nižanje stroškov gotovine, enoten sistem distribucije ter ustrezna kvaliteta in pristnost bankovcev v obtoku.

 

Vse kar morate vedeti o SEPA direktni obremenitvi

Kje podpišem pooblastilo za izvrševanje plačilnih transakcij s SEPA direktno obremenitvijo?

Pooblastilo oz. soglasje za SEPA direktno obremenitev podpišete pri prejemniku plačila. Ob nakupu blaga oz. ob sklenitvi dogovora o opravljanju storitev se s prejemnikom plačila dogovorite tudi za pogoje poravnave vaših obveznosti. Ko se s prejemnikom plačila dogovorite za poravnavo s SEPA direktno obremenitvijo, določite tudi pogoje izvrševanja plačil s to storitvijo.

Kakšni so pogoji izvrševanja plačilnih transakcij s SEPA direktno obremenitvijo?

Plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo se izvršujejo na podlagi Splošnih pogojev za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike.pdf

Podrobnejši pogoji izvrševanja plačil s SEPA direktno obremenitvijo so dogovorjeni še v okvirni pogodbi t.j. v pogodbi, na podlagi katere poslujete z vašim transakcijskim računom.
 

Pri izvrševanju plačilnih transakcij na podlagi SEPA direktnih obremenitev iz vašega transakcijskega računa se lahko odločite za eno od naslednjih možnosti:

 • banka izvrši vse plačilne transakcije, ki jih posreduje katerikoli prejemnik plačila,
 • banka izvrši samo plačilne transakcije za prejemnike plačila, ki jih sami določite,
 • banka izvrši samo plačilne transakcije, ki ne presegajo zneska, ki ga sami določite,
 • lahko pa se odločite tudi za možnost, da s SEPA direktnimi obremenitvami sploh ne boste izvrševali plačilnih transakcij.

Pogoje izvrševanja plačilnih transakcij s SEPA direktno obremenitvijo lahko v dogovoru z nami kadarkoli spremenite.

Pri posredovanju plačilnega naloga za izvršitev plačila na podlagi soglasja, ki ga podpišete pri prejemniku plačila, pa le-ta upošteva tudi pogoje, za katere ste se z njim dogovorili (zlasti dogovorjeno višino obveznosti in dan dogovorjen za poravnavo obveznosti).

Kje uredim spremembo pogojev za izvrševanje plačilnih transakcij s SEPA direktno obremenitvijo?

Vse spremembe, ki se nanašajo na soglasje, ki ste ga podpisali pri prejemniku plačila (npr. sprememba dneva določenega za poravnavanje obveznosti), uredite pri prejemniku plačila.

V kolikor pa želite spremeniti način izvrševanja plačilnih transakcij s SEPA direktno obremenitvijo (npr. če želite, da se te izvajajo samo pod pogojem, da ne presegajo zneska, ki ga sami določite) pa uredite z banko. Spremembo pogojev pri banki lahko uredite preko Banke IN ali osebno v naših poslovalnicah.

Ali lahko banki prepovem izvrševanje plačilnih transakcij s SEPA direktnimi obremenitvami?

Da. V kolikor ne želite, da se na vašem transakcijskem računu izvršujejo plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo, lahko pri banki uredite prepoved izvrševanja teh plačilnih transakcij.
 

Tak dogovor pomeni, da se tudi s prejemniki plačil ne boste dogovarjali za negotovinsko izvrševanje plačil s SEPA direktnimi obremenitvami.

Če se odločite za tak način poslovanja, bomo v primeru prejema plačilnega naloga za izvršitev plačila iz vašega transakcijskega računa, plačilo zavrnili.

Ne glede na to pa se lahko kadarkoli  odločite, da boste plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo izvajali. V kolikor se za to odločite, pri nas uredite spremembo pogojev izvrševanja plačilnih storitev na vašem transakcijskem računu. To spremembo lahko uredite preko Banke IN ali osebno v naših poslovalnicah.

Kako se lahko z banko dogovorim za izvrševanje plačilnih transakcij samo za določene prejemnike plačila?

Pri poslovanju s SEPA direktnimi obremenitvami se lahko odločite za izvrševanje plačil samo za prejemnike plačil, ki jih sami določite.

Če se dogovorimo za to možnost, nas obvestite o vsakem soglasju, ki ga pri prejemniku plačila podpišete. Prejemnike plačila, za katere dovoljujete izvrševanje plačilnih transakcij s SEPA direktnimi obremenitvami,  lahko določite preko Banke IN ali osebno v naših poslovalnicah.
 

V primeru da bomo prejeli plačilni nalog za izvršitev plačila iz vašega transakcijskega računa prejemniku plačila, ki ga niste določili, bomo plačilo zavrnili.

Na kakšen način lahko z zneskom omejim izvrševanje plačilnih transakcij s SEPA direktnimi obremenitvami?

Pri poslovanju s SEPA direktnimi obremenitvami se lahko odločite za izvrševanje plačil samo, če ta ne presegajo določenega zneska. Maksimalni znesek za izvršitev plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo določite sami.

Če se odločite za tak način poslovanja, bomo v primeru prejema plačilnega naloga v znesku, ki presega dogovorjeno maksimalno višino, plačilo zavrnili.

Ne glede na sklenjen dogovor o maksimalnem znesku SEPA direktne obremenitve pa lahko v primeru, da izjemoma prejmemo plačilni nalog, ki ta znesek presega, na podlagi vaše izrecne odobritve tudi tako plačilno transakcijo izvršimo. Odobritev take plačilne transakcije lahko uredite preko Banke IN ali osebno v naših poslovalnicah.

Kdo in na kakšen način me obvesti o znesku plačilne transakcije?

O znesku obveznosti vas obvesti prejemnik plačila. Prejemnik plačila vas o dogovorjeni obremenitvi vašega transakcijskega računa za SEPA direktno obremenitev praviloma obvesti najmanj 14 dni pred dnevom plačila. S prejemnikom plačila pa se lahko sami dogovorite tudi za drugačen način obveščanja (tudi za obveščanje v roku krajšem od 14 dni).

Ali me banka pred izvršitvijo plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo obvesti?

Plačilne naloge, ki jih prejmemo od prejemnikov plačila za vaš transakcijski račun lahko pregledujete prek Banke IN.
 

Poleg tega pa se lahko dogovorimo še za dodatno obveščanje o vsakem plačilnem nalogu, ki ga prejmemo za plačilo iz vašega transakcijskega računa. Dogovor o obveščanju  lahko uredite preko Banke IN ali osebno v naših poslovalnicah.
 

V primeru takega dogovora vas pred izvršitvijo plačilne transakcije na dogovorjeni način (po elektronski pošti, z SMS-om,…) obvestimo. Če z izvršitvijo plačilne transakcije ne soglašate (npr. ker znesek plačilnega naloga presega znesek vaše obveznosti), lahko plačilo iz vašega transakcijskega računa prekličete.

Ali lahko plačilno transakcijo s SEPA direktno obremenitvijo pred izvršitvijo prekličem?

V kolikor se ne strinjate z izvršitvijo plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo (npr. zaradi zneska, ki presega dogovorjeni znesek obveznosti ali ste se s prejemnikom plačila dogovorili za drugačne pogoje plačila obveznosti,…), lahko plačilni nalog prekličete. Preklic plačila s SEPA direktno obremenitvijo lahko uredite prek Banke IN ali osebno v poslovalnicah banke in z upoštevanjem Urnika izvrševanja plačilnih transakcij.pdf.

Kako me obvestite o izvršenih plačilnih transakcijah s SEPA direktno obremenitvijo?

Izvršena plačila s SEPA direktnimi obremenitvami lahko kadarkoli preverite prek Banke IN.O vseh izvršenih plačilnih transakcijah, tudi o izvršenih SEPA direktnih obremenitvah, vas obvestimo z rednim mesečnim izpiskom vašega transakcijskega računa.

Ali me obvestite o neizvršenih plačilnih transakcijah s SEPA direktno obremenitvijo?

Če plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo ne izvršimo, vas obvestimo s posebnim obvestilom, ki vam ga posredujemo na enak način kot izpisek vašega transakcijskega računa.