Piškotki
Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Vprašajte strokovnjaka

Ime:
 
Priimek:
 
Naziv podjetja:
 
E-naslov:
   
Telefon:
Zadeva:
 
Dopolnite naročilo z vašim komentarjem (npr. že poslujem z Inteso Sanpaolo Bank):
 
Prejeti želim potrdilo o oddanem povpraševanju na e-naslov:
   

KONTAKT

Ime:
 
Priimek:
 
Naziv podjetja:
 
E-naslov:
 
Telefon:

 
Vam najbližja poslovalnica:
Vaš komentar:
 
Prejeti želim potrdilo o posredovanem sporočilu na e-naslov:
   

Naročite svetovalcaIme:
 
Priimek:
 
Naziv podjetja:
 
E-naslov:
   
Telefon:
Željeni datum klica:
Željena ura klica:
Namen svetovanja:
 
Prejeti želim potrdilo o oddanem povpraševanju na e-naslov:
   

NAROČANJE NA E-NOVICE

E-naslov:
 
 
Vrsta novic:  

Želim se:


Valutni terminski posel

Valutni terminski posel je dogovor med komitentom in Inteso Sanpaolo Bank o nakupu oziroma prodaji dogovorjenega zneska:

 • v dogovorjeni valuti (osnovna valuta)
 • za dogovorjeno protivrednost v drugi valuti (nasprotna oz. kotirajoča valuta)
 • po fiksnem terminskem tečaju,
 • določenem v času sklenitve posla,
 • z dejansko poravnavo dogovorjenega zneska na pogodbeno določen dan v prihodnosti (dan zapadlosti), ki je več kot dva delovna dneva od sklenitve posla.

   
  

GLAVNE PREDNOSTI:

 • s sklenitvijo terminskega posla se komitent (podjetje) zavaruje pred neugodnimi gibanji deviznih tečajev v prihodnosti, kar pomeni, da se zavaruje  pred tečajno izgubo,
 • točne kalkulacije cen si komitent pripravi že vnaprej,
 • komitent lahko razpolaga s sredstvi do zapadlosti terminskega posla,
 • tečajno tveganje prevzame nasprotna stran v poslu, v podjetju se lahko osredotočijo na svojo osnovno dejavnost.

 
 

OSNOVNE LASTNOSTI:

 • terminski posel je ZAVEZUJOČ,
 • terminski tečaj je fiksen in se določi na dan sklenitve posla,
 • valutni par in nominalni znesek terminskega nakupa ali prodaje se določita na dan sklenitve posla,
 • zapadlost valutnega terminskega posla je več kot dva delovna dneva od datuma sklenitve posla,
 • komitent lahko pri valutnem terminskem poslu nastopa kot kupec ali prodajalec osnovne valute.
 

Vse kar morate vedeti o valutnem terminskem poslu

 • Kako se določi terminski tečaj?

  Terminski tečaj izračunamo na podlagi razlik v obrestnih merah kotirajoče in osnovne valute ter promptnega (trenutnega) tečaja obeh valut na trgu. Razlika med obrestnima merama obeh valut je lahko pozitivna ali negativna. Terminski tečaj je zato lahko višji od promptnega, če je razlika med obrestnima merama pozitivna in nižji od promptnega, če je razlika v obrestnih merah negativna. Pri izračunu terminskega tečaja uporabimo naslednjo formulo:

  Terminski tečaj     =  PT   +     (OMB - OMA) * PT * D
                                                                  100 * 360

  A = osnovna valuta

  B = kotirajoča valuta

  OMA = obrestna mera osnovne valute

  OMB = obrestna mera kotirajoče valute

  PT = promtni tečaj (spot)

  D = število dni do zapadlosti

   

 • Kakšno je lahko razmerje med terminskim in trenutnim (promptnim) deviznim tečajem?

  Terminski tečaj izračunamo na podlagi razlik v obrestnih merah obeh valut in trenutnega tržnega (promptnega) tečaja. Skladno s tem je lahko terminski tečaj višji ali nižji od trenutnega tečaja:

  • V primeru, da je obrestna mera osnovne valute nižja od obrestne mere kotirajoče valute, je terminski tečaj višji od promptnega tečaja in razliki med tečajema rečemo premija.
  • V primeru, da je obrestna mera osnovne valute višja od obrestne mere kotirajoče valute, je terminski tečaj nižji od promptnega tečaja in razliki med tečajema rečemo diskont. 
 • Za kakšne ročnosti se lahko sklene valutni terminski posel?

  Valutni terminski posle se lahko sklene za poljubno obdobje, z valutacijo poravnave, ki je hkrati tudi zapadlost posla, več kot dva delovna dneva od datuma sklenitve posla, vendar največ do 36 mesecev od datuma sklenitve posla.

 • Kolikšen je minimalen znesek valutnega terminskega posla?

  Minimalen znesek valutnega terminskega posla je 20.000 EUR oz. protivrednost v drugi valuti.

 • Kakšna je razlika med valutnim terminskim poslom in valutno opcijo?

  Pri valutnih terminskih poslih gre za zavezujoč posel, saj pri sklenitvi sprejmemo obveznost, da bomo izvedli transakcijo po vnaprej dogovorjenem tečaju, medtem ko imamo pri sklenitvi valutne opcije zaradi plačila premije možnost izbire.Naročilo ponudbe

 
Ime:
 
Priimek:
 
Naziv podjetja
 
E-naslov:
  
Telefon:
 
Vam najbližja poslovalnica:

Dopolnite naročilo z vašim komentarjem (npr. že poslujem z Inteso Sanpaolo Bank)
Prejeti želim potrdilo o oddanem povpraševanju na e-naslov:
  


Vse kar morate vedeti o valutnem terminskem poslu

 • Kako se določi terminski tečaj?

  Terminski tečaj izračunamo na podlagi razlik v obrestnih merah kotirajoče in osnovne valute ter promptnega (trenutnega) tečaja obeh valut na trgu. Razlika med obrestnima merama obeh valut je lahko pozitivna ali negativna. Terminski tečaj je zato lahko višji od promptnega, če je razlika med obrestnima merama pozitivna in nižji od promptnega, če je razlika v obrestnih merah negativna. Pri izračunu terminskega tečaja uporabimo naslednjo formulo:

  Terminski tečaj     =  PT   +     (OMB - OMA) * PT * D
                                                                  100 * 360

  A = osnovna valuta

  B = kotirajoča valuta

  OMA = obrestna mera osnovne valute

  OMB = obrestna mera kotirajoče valute

  PT = promtni tečaj (spot)

  D = število dni do zapadlosti

   

 • Kakšno je lahko razmerje med terminskim in trenutnim (promptnim) deviznim tečajem?

  Terminski tečaj izračunamo na podlagi razlik v obrestnih merah obeh valut in trenutnega tržnega (promptnega) tečaja. Skladno s tem je lahko terminski tečaj višji ali nižji od trenutnega tečaja:

  • V primeru, da je obrestna mera osnovne valute nižja od obrestne mere kotirajoče valute, je terminski tečaj višji od promptnega tečaja in razliki med tečajema rečemo premija.
  • V primeru, da je obrestna mera osnovne valute višja od obrestne mere kotirajoče valute, je terminski tečaj nižji od promptnega tečaja in razliki med tečajema rečemo diskont. 
 • Za kakšne ročnosti se lahko sklene valutni terminski posel?

  Valutni terminski posle se lahko sklene za poljubno obdobje, z valutacijo poravnave, ki je hkrati tudi zapadlost posla, več kot dva delovna dneva od datuma sklenitve posla, vendar največ do 36 mesecev od datuma sklenitve posla.

 • Kolikšen je minimalen znesek valutnega terminskega posla?

  Minimalen znesek valutnega terminskega posla je 20.000 EUR oz. protivrednost v drugi valuti.

 • Kakšna je razlika med valutnim terminskim poslom in valutno opcijo?

  Pri valutnih terminskih poslih gre za zavezujoč posel, saj pri sklenitvi sprejmemo obveznost, da bomo izvedli transakcijo po vnaprej dogovorjenem tečaju, medtem ko imamo pri sklenitvi valutne opcije zaradi plačila premije možnost izbire.KID na podlagi PRIIP

Na tej spletni strani so vam na voljo dokumenti s ključnimi informacijami za izvedene finančne instrumente (KID-i), s katerimi se trguje izven organiziranega trga (OTC).

Navedeni dokumenti so namenjeni malim vlagateljem ter se nanašajo na tiste izvedene finančne instrumente, ki jih ponuja Banka Intesa Sanpaolo d.d.. V njih so predstavljene ključne informacije o posameznih OTC izvedenih finančnih instrumentih. Predpisane so z Uredbo (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26.11.2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (Uredba PRIIP).

Pred sklenitvijo posla s posameznim OTC izvedenim finančnim instrumentom se seznanite z vsebino KID-a za dotični finančni instrument, objavljenem na tem spletnem mestu, saj se boste lahko tako seznanili z naravo, tveganji, stroški, možnim dobičkom ali izgubo s posameznim produktom ter ga lahko tudi lažje primerjali z drugimi produkti. V kolikor želite vam bomo na vašo zahtevo dokument s ključnimi informacijami posredovali tudi v tiskani obliki.

Za vse dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na elektronskem naslovu: sluzba.trgovanja@intesasanpaolobank.si.

VELJAVNI DOKUMENTI 

Ključne informacije.pdf