Piškotki
Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Vprašajte strokovnjaka

Ime:
 
Priimek:
 
Naziv podjetja:
 
E-naslov:
   
Telefon:
Zadeva:
 
Dopolnite naročilo z vašim komentarjem (npr. že poslujem z Inteso Sanpaolo Bank):
 
Prejeti želim potrdilo o oddanem povpraševanju na e-naslov:
   

KONTAKT

Ime:
 
Priimek:
 
Naziv podjetja:
 
E-naslov:
 
Telefon:

 
Vam najbližja poslovalnica:
Vaš komentar:
 
Prejeti želim potrdilo o posredovanem sporočilu na e-naslov:
   

Naročite svetovalcaIme:
 
Priimek:
 
Naziv podjetja:
 
E-naslov:
   
Telefon:
Željeni datum klica:
Željena ura klica:
Namen svetovanja:
 
Prejeti želim potrdilo o oddanem povpraševanju na e-naslov:
   

NAROČANJE NA E-NOVICE

E-naslov:
 
 
Vrsta novic:  

Želim se:


Kredit za financiranje osnovnih sredstev

Kredit je namenjen financiranju dolgoročnih investicij v osnovna sredstva (v poslovne prostore, opremo), različnim projektom, širjenju obsega poslovanja, novim poslovnim procesom. Ročnost kredita je pogojena z ekonomsko dobo projekta oz. amortizacijo sredstev, ki so predmet financiranja.  
Intesa Sanpaolo Bank - Kredit za financiranje osnovnih sredstev
  

GLAVNE PREDNOSTI:

  • kredit lahko koristite v celoti v enkratnem znesku ali v predvidenih tranšah (določen znesek v določenem obdobju), 
  • prilagodljiva odplačilna doba glede na vrsto investicije    .  

OSNOVNE LASTNOSTI:

 • odplačilna doba kredita je od 1 leta do praviloma 5 let,
 • obrestna mera je odvisna od vaše bonitete, poslovnega sodelovanja z banko, tveganosti posla ter od ponujene oblike zavarovanja,
 • namenska poraba kredita: ob predložitvi poslovnega načrta oz. investicijskega programa, sredstva nakažemo na transakcijski račun dobavitelja/prodajalca,
 • mesečno odplačilo obresti,
 • vračilo kredita je v obrokih (mesečni, trimesečni, polletni).
   

Vse kar morate vedeti o kreditih za financiranje osnovnih sredstev

 • Poleg redne dokumentacije katere dokumente potrebujem za odobritev investicijskega kredita oz. kredita za financiranje osnovnih sredstev?
  Dokumentacija je odvisna od namena financiranja (npr. ali kupujete oz. gradite poslovni prostor, kupujete stroje za dejavnost, komercialna vozila,…); glede na to, se dodatno zahteva:
  • Investicijski oz. poslovni načrt
  • Denarni tok
  • Kupoprodajno pogodbo
  • Gradbeno dovoljenje
  • fakture
  • drugo.

  Redna dokumentacija je sledeča:

  Pravne osebe:

  • vloga.pdf za odobritev financiranja s predstavitvijo podjetja oz. dejavnosti,
  • veljavni osebni dokument in izpisek z osebno davčno številko zakonitega zastopnika in ostalih pooblaščenih oseb,
  • računovodski izkazi za zadnja tri leta (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, razporeditev dobička) s poslovnim poročilom ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
  • pojasnila k računovodskim izkazom,
  • sklepne ugotovitve zadnjega revizijskega pregleda pri dolžniku, če je revizija opravljena (za podjetja, ki so zavezana reviziji),
  • dokumenti povezane z ureditvijo zavarovanja.
  Zasebniki:
  • vloga.pdf  za odobritev financiranja,
  • dovoljenje za opravljanje dejavnosti oz. odločbo o vpisu v ustrezen register, ki ga vodi pristojna organizacija (zdravniki, notarji, zobozdravniki, kmetje,...),
  • obrazec "Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti" skupaj z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za zadnja tri leta ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
  • potrdilo o plačanih davčnih obveznostih,
  • veljavni osebni dokument nosilca dejavnosti in pooblaščenih oseb ter izpisek z osebno davčno številko pooblaščenih oseb,
  • dokumenti povezane z ureditvijo zavarovanja.
    
 • Na kakšen način lahko zavarujem investicijski kredit oz. kredit za financiranje osnovnih sredstev?

  Oblika zavarovanja je odvisna od vaše bonitete pri Intesi Sanpaolo Bank, od zneska in ročnosti kredita ter od namena kreditiranja.

  Osnovna in hkrati obvezna oblika zavarovanja so menice. Glede na namen financiranje se dodatno zahteva:

  • zastavo nepremičnin ali premičnin,
  • bančna vloga ali denarju podoben instrument,
  • odstop oz. zastava denarnih terjatev v zavarovanje,
  • poroštvo,
  • garancije,
  • ostale oblike, ki pomenijo ustrezno kritje za kreditno tveganje.
 • Kakšne so obresti in od česa je odvisna višina obrestne mere?

  Investicijski kredit oz. kredit za financiranje osnovnih sredstev se lahko obrestuje z:

  • nominalno fiksno obrestno mero,
  • referenčno obrestno mero (EURIBOR+pribitek)

  EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je medbančna obrestna mera, po kateri si reprezentativne banke iz evro območja medsebojno ponujajo depozite (posojajo denar) za določeno ročnost.

  Višina obrestne mere je odvisna od:

  • bonitete podjetja oz. zasebnika,
  • poslovnega sodelovanja z Banko Intesa Sanpaolo d.d.,
  • ročnosti kredita,
  • ponujene oblike zavarovanja.

  Objavljene obrestne mere so izhodiščne. Končna obrestna mera je odvisna od zgoraj navedenih kriterijev.

 • Na kakšen način lahko poravnam kreditne obveznosti?
  Mesečno odplačilo kredita je enostavno izvedljivo, brez zamujanja rokov, s prihrankom časa, brez provizij in na določen dan.  Z novim bančnim produktom AVTOMATSKA BREMENITEV lahko pravne osebe in zasebniki enostavno poravnavate kreditne obveznosti. Več informacij dobite v poslovalnicah banke oziroma pri vašem bančnem skrbniku.


Naročilo ponudbe

 
Ime:
 
Priimek:
 
Naziv podjetja
 
E-naslov:
  
Telefon:
 
Vam najbližja poslovalnica:

Dopolnite naročilo z vašim komentarjem (npr. že poslujem z Inteso Sanpaolo Bank)
Prejeti želim potrdilo o oddanem povpraševanju na e-naslov:
  


Vse kar morate vedeti o kreditih za financiranje osnovnih sredstev

 • Poleg redne dokumentacije katere dokumente potrebujem za odobritev investicijskega kredita oz. kredita za financiranje osnovnih sredstev?
  Dokumentacija je odvisna od namena financiranja (npr. ali kupujete oz. gradite poslovni prostor, kupujete stroje za dejavnost, komercialna vozila,…); glede na to, se dodatno zahteva:
  • Investicijski oz. poslovni načrt
  • Denarni tok
  • Kupoprodajno pogodbo
  • Gradbeno dovoljenje
  • fakture
  • drugo.

  Redna dokumentacija je sledeča:

  Pravne osebe:

  • vloga.pdf za odobritev financiranja s predstavitvijo podjetja oz. dejavnosti,
  • veljavni osebni dokument in izpisek z osebno davčno številko zakonitega zastopnika in ostalih pooblaščenih oseb,
  • računovodski izkazi za zadnja tri leta (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, razporeditev dobička) s poslovnim poročilom ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
  • pojasnila k računovodskim izkazom,
  • sklepne ugotovitve zadnjega revizijskega pregleda pri dolžniku, če je revizija opravljena (za podjetja, ki so zavezana reviziji),
  • dokumenti povezane z ureditvijo zavarovanja.
  Zasebniki:
  • vloga.pdf  za odobritev financiranja,
  • dovoljenje za opravljanje dejavnosti oz. odločbo o vpisu v ustrezen register, ki ga vodi pristojna organizacija (zdravniki, notarji, zobozdravniki, kmetje,...),
  • obrazec "Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti" skupaj z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za zadnja tri leta ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
  • potrdilo o plačanih davčnih obveznostih,
  • veljavni osebni dokument nosilca dejavnosti in pooblaščenih oseb ter izpisek z osebno davčno številko pooblaščenih oseb,
  • dokumenti povezane z ureditvijo zavarovanja.
    
 • Na kakšen način lahko zavarujem investicijski kredit oz. kredit za financiranje osnovnih sredstev?

  Oblika zavarovanja je odvisna od vaše bonitete pri Intesi Sanpaolo Bank, od zneska in ročnosti kredita ter od namena kreditiranja.

  Osnovna in hkrati obvezna oblika zavarovanja so menice. Glede na namen financiranje se dodatno zahteva:

  • zastavo nepremičnin ali premičnin,
  • bančna vloga ali denarju podoben instrument,
  • odstop oz. zastava denarnih terjatev v zavarovanje,
  • poroštvo,
  • garancije,
  • ostale oblike, ki pomenijo ustrezno kritje za kreditno tveganje.
 • Kakšne so obresti in od česa je odvisna višina obrestne mere?

  Investicijski kredit oz. kredit za financiranje osnovnih sredstev se lahko obrestuje z:

  • nominalno fiksno obrestno mero,
  • referenčno obrestno mero (EURIBOR+pribitek)

  EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je medbančna obrestna mera, po kateri si reprezentativne banke iz evro območja medsebojno ponujajo depozite (posojajo denar) za določeno ročnost.

  Višina obrestne mere je odvisna od:

  • bonitete podjetja oz. zasebnika,
  • poslovnega sodelovanja z Banko Intesa Sanpaolo d.d.,
  • ročnosti kredita,
  • ponujene oblike zavarovanja.

  Objavljene obrestne mere so izhodiščne. Končna obrestna mera je odvisna od zgoraj navedenih kriterijev.

 • Na kakšen način lahko poravnam kreditne obveznosti?
  Mesečno odplačilo kredita je enostavno izvedljivo, brez zamujanja rokov, s prihrankom časa, brez provizij in na določen dan.  Z novim bančnim produktom AVTOMATSKA BREMENITEV lahko pravne osebe in zasebniki enostavno poravnavate kreditne obveznosti. Več informacij dobite v poslovalnicah banke oziroma pri vašem bančnem skrbniku.