Piškotki
Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Vprašajte strokovnjaka

Ime:
 
Priimek:
 
Naziv podjetja:
 
E-naslov:
   
Telefon:
Zadeva:
 
Dopolnite naročilo z vašim komentarjem (npr. že poslujem z Inteso Sanpaolo Bank):
 
Prejeti želim potrdilo o oddanem povpraševanju na e-naslov:
   

KONTAKT

Ime:
 
Priimek:
 
Naziv podjetja:
 
E-naslov:
 
Telefon:

 
Vam najbližja poslovalnica:
Vaš komentar:
 
Prejeti želim potrdilo o posredovanem sporočilu na e-naslov:
   

Naročite svetovalcaIme:
 
Priimek:
 
Naziv podjetja:
 
E-naslov:
   
Telefon:
Željeni datum klica:
Željena ura klica:
Namen svetovanja:
 
Prejeti želim potrdilo o oddanem povpraševanju na e-naslov:
   

NAROČANJE NA E-NOVICE

E-naslov:
 
 
Vrsta novic:  

Želim se:


Agro kredit

Kredit lahko koristijo kmetovalci, turistične kmetije in ribiči.

Prilagojen je specifičnim potrebam ter naravi kmetijske in ribiške dejavnosti.

Namenjen je premostitvenemu, sezonskemu in naložbenemu financiranju
.

 
Intesa Sanpaolo Bank Agro krediti

GLAVNE PREDNOSTI:

 • prilagojen potrebam in željam kreditojemalca ter naravi posla,  
 • nižja obrestna mera in stroški v primerjavi z ostalo redno ponudbo kreditov,
 • fiksni ugodni mesečni stroški so razporejeni skozi celotno obdobje odplačevanja kredita,
 • diferencirana obrestna mera glede na namen financiranja.        

OSNOVNE LASTNOSTI:  

KRATKOROČNI PREMOSTITVENI KREDIT
 • kredit na osnovi potrdila Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja o upravičenosti do nepovratnih sredstev,
 • brez obresti,
 • fiksni mesečni strošek.

SEZONSKI in NALOŽBENI KREDIT  
 • odplačilo sezonskega kredita največ v 36 mesecih; naložbenega kredita pa največ v 240 mesecih,
 • kratkoročni kredit je brez obresti, za dolgoročni pa je predvidena enotna obrestna mera za vse kreditojemalce,
 • fiksni mesečni strošek.

VSE KAR MORATE VEDETI O AGRO KREDITU

 • Kakšni pogoji veljajo za odobritev AGRO kreditov?

  Odobritev je vedno odvisna od:

   Za vse zgora nevedeno se upoštevajo veljavni Pravilniki, Navodila in ostali Interni akti Intese Sanpaolo Bank.
 • Kakšne so značilnosti premostitvenega, sezonskega in naložbenega financiranja?

  PREMOSTITVENO FINANCIRANJE pokriva tekoče potrebe po kratkoročnih likvidnostih sredstvih.

  Osnovne lastnosti so sledeče:

  • osnova za financiranje je potrdilo Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) o upravičenosti do prejema nepovratnih sredstev, subvencijskih sredstev ali drugih sredstev, ki so priznane z odločbo AKTRP,
  • odplačilna doba kredita je do 12 mesecev,
  • kredit se vrne v enkratnem znesku ob prejemu nepovratnih/subvencijskih sredstev,
  • znesek kredita je lahko največ v višini nepovratnih/subvencijskih sredstev,
  • financiranje je brez obresti,
  • predvideno je mesečno nadomestilo, v katero so vključeni vsi redni stroški, ki se obračunavajo v času odplačevanja kredita. Morebitna ostala nadomestila se zaračunajo po vsakokrat veljavni Tarifi Banke Intesa Sanpaolo d.d. (npr. nadomestilo za predčasno vračilo kredita, nadomestilo za razne spremembe po kreditu, opomin,…).


  SEZONSKO FINANCIRANJE
  pokriva potrebe financiranja obratnih sredstev (nakup sadik, semena, gnojila, škropiva, nakup oz. pridelava krmil, pridelava lastnih izdelkov, predelava (mlečni izdelki, povrtnine, ribe), trženjske aktivnosti, nakup osnovne črede,…).

  Osnovne lastnosti so sledeče:

  • kredit je namenski,
  • odplačilna doba kratkoročnega kredita je do 12 mesecev; dolgoročnega kredita pa do 36 mesecev,
  • dolgoročni kredit se lahko vrača v obrokih (mesečni, trimesečni, polletni) ali z drugo dinamiko odplačila kredita, ki je prilagojena dejavnosti kreditojemalca; pri kratkoročnem financiranju se kreditojemalec lahko odločit tudi za revolving kredit, kjer se kredit večkratno koristi in vrača vse do končne zapadlosti kredita,
  • znesek kratkoročnega kredita je omejen,
  • kratkoročno financiranje je brez obresti; za dolgoročne kredite je predvidena enotna obrestna mera za vse kreditojemalce, ne glede na njihovo boniteto, poslovno sodelovanje z banko in ponujeno obliko zavarovanja,
  • predvideno je mesečno nadomestilo, v katero so vključeni vsi redni stroški, ki se obračunavajo v času odplačevanja kredita. Morebitna ostala nadomestila se zaračunajo po vsakokrat veljavni Tarifi Banke Intesa Sanpaolo d.d. (npr. nadomestilo za predčasno vračilo kredita, nadomestilo za razne spremembe po kreditu, opomin,…).
   

  NALOŽBENO FINANCIRANJE pokriva potrebe  financiranja obratnih in osnovnih sredstev za kmetijske in ribiške namene.

  Osnovne lastnosti so sledeče:

  Namen 1: nakup kmetijske/ribiške mehanizacije, strojne in transportne opreme, namenjene za primarno kmetijsko pridelavo oz. ribjo predelavo, investicije v nematerialne naložbe (patenti, licence,…).

  • odplačilna doba je nad 12 mesecev do 84 mesecev,
  • kredit se lahko vrača v obrokih (mesečni, trimesečni, polletni) ali z drugo dinamiko odplačila kredita, ki je prilagojena dejavnosti kreditojemalca,
  • predvidena je enotna obrestna mera za vse kreditojemalce, ne glede na njihovo boniteto, poslovno sodelovanje z banko in ponujeno obliko zavarovanja,
  • predvideno je mesečno nadomestilo, v katero so vključeni vsi redni stroški, ki se obračunavajo v času odplačevanja kredita. Morebitna ostala nadomestila se zaračunajo po vsakokrat veljavni Tarifi Banke Intesa Sanpaolo d.d. (npr. nadomestilo za predčasno vračilo kredita, nadomestilo za razne spremembe po kreditu, opomin,…).

  Namen 2: nakup ali zakup kmetijskih objektov ali kmetijskih zemljišč, ribogojnic (zakup za daljša obdobja npr. min 5 let), nakup ribiške flote.

  • odplačilna doba je nad 12 mesecev do 120 mesecev,
  • kredit se lahko vrača v obrokih (mesečni, trimesečni, polletni) ali z drugo dinamiko odplačila kredita, ki je prilagojena dejavnosti kreditojemalca,
  • predvidena je enotna obrestna mera za vse kreditojemalce, ne glede na njihovo boniteto, poslovno sodelovanje z banko in ponujeno obliko zavarovanja,
  • predvideno je mesečno nadomestilo, v katero so vključeni vsi redni stroški, ki se obračunavajo v času odplačevanja kredita. Morebitna ostala nadomestila se zaračunajo po vsakokrat veljavni Tarifi Banke Intesa Sanpaolo d.d. (npr. nadomestilo za predčasno vračilo kredita, nadomestilo za razne spremembe po kreditu, opomin,…). 

  Namen 3: gradnja in adaptacija kmetijskih objektov.

  • odplačilna doba je nad 12 mesecev do 240 mesecev,
  • kredit se lahko vrača v obrokih (mesečni, trimesečni, polletni) ali z drugo dinamiko odplačila kredita, ki je prilagojena dejavnosti kreditojemalca,
  • predvidena je enotna obrestna mera za vse kreditojemalce, ne glede na njihovo boniteto, poslovno sodelovanje z banko in ponujeno obliko zavarovanja,
  • predvideno je mesečno nadomestilo, v katero so vključeni vsi redni stroški, ki se obračunavajo v času odplačevanja kredita. Morebitna ostala nadomestila se zaračunajo po vsakokrat veljavni Tarifi Banke Intesa Sanpaolo d.d. (npr. nadomestilo za predčasno vračilo kredita, nadomestilo za razne spremembe po kreditu, opomin,…).

  Odobravanje kredita, ugotavljanje kredite sposobnosti kreditojemalce, zavarovanje kredita, idr. poteka skladno z veljavnimi pravili in pogoji banke.

 • Katera nadomestila uvrščamo med redne stroške kredita?

  Med redne bančne stroške pri kreditih vključujemo:

  • nadomestilo za obdelavo zahtevka, 
  • nadomestilo za vodenje kredita in
  • nadomestilo za rezervacijo sredstev dolgoročnega kredita.

  Morebitna ostala nadomestila (npr. nadomestilo  za poslane opomine), ki so predvidena po Tarifi Intese Sanpaolo Bank se zaračunajo po vsakokrat veljavni Tarifi banke.

 • Za katere namene lahko najamemo kredit za sezonsko financiranje?

  Kredit lahko najamemo za financiranje obratnih sredstev:

  • sadik, semen, gnojil, škropiva, itd.,
  • nakup oz. pridelava krmil, pridelava oz. izdelava lastnih izdelkov, predelava (mlečni izdelki, povrtnine, ribe itd.),
  • trženjske aktivnosti (promocija dejavnosti, turistične kmetije, itd.),
  • nakup osnovne črede (živina, čebele, ribe, školjke, itd.),
  • nakup sadik (sadno drevje, trte, oljke, hmelj, itd.).
 • Za katere namene lahko najamemo naložbeno financiranje?

  Kredit lahko najamemo za:

  • nakup kmetijske oz. ribiške mehanizacije, strojne in transportne opreme, namenjene za primarno kmetijsko pridelavo oz. ribjo predelavo, investicije v nematerialne naložbe (patenti, licence,…),
  • nakup ali zakup kmetijskih objektov ali kmetijskih zemljišč, ribogojnic (zakup za daljša obdobja npr. min 5 let), nakup ribiške flote,
  • gradnja in adaptacija kmetijskih objektov.
 • Kolikšna je lahko višina kredita?

  Pri kratkoročnem premostitvenem financiranju je največji znesek kredita v višini nepovratnih, subvencijskih ali drugih sredstev, ki so priznane z odločbo Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP). Pri kratkoročnem sezonskem financiranju je znesek kredita omejen. Višina kredita pri sezonskem in naložbenem financiranju se določi v odvisnoti od:

  • kreditojemalčeve bonitete,
  • kreditne sposobnosti,
  • dobe kreditiranja,
  • rentabilnosti in tveganosti naložbe,
  • ponujene oblike zavarovanja.
 • Kakšna je odplačilna doba?

  Odplačilna doba kredita je do 12 mesecev za kratkoročno financiranje oz. nad 12 do 36 mesecev pri dolgoročnem sezonskem kreditu. Pri naložbenem financiranju je odplačilna doba kredita odvisna od namena financiranja; določena je skladno s predvidenim denarnim tokom komitenta oz. ekonomske dobe projekta oz. amortizacije sredstev, ki so predmet financiranja.

 • Kako se vrača kredit?
  • Pri kratkoročnem premostitvenem financiranju se kredit vrača v pogodbeni valuti, in sicer v enkratnem znesku ob prejemu nepovratnih, subvencijskih ali drugih sredstev, ki so priznane z odločbo Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (najkasneje ob zapadlosti kredita).
  • Pri sezonskem financiranju se kredit vrača v enkratnem znesku, ob zapadlosti kredita (velja za kratkoročno financiranje), v več zneskih do datuma zapadlosti (velja za kratkoročno financiranje), v obrokih ali z drugo dinamiko - z neenakomernimi obroki zaradi sezonskega značaja.
  • Pri naložbenem financiranju se kredit  vrača v obrokih ali z drugo dinamiko – z neenakomernimi obroki zaradi sezonskega značaja.
 • Kje lahko dobimo več informacij o AGRO kreditih?
  Oglasite se v vam najbližji poslovalnici Intese Sanpaolo Bank v Sloveniji.


Naročilo ponudbe

 
Ime:
 
Priimek:
 
Naziv podjetja
 
E-naslov:
  
Telefon:
 
Vam najbližja poslovalnica:

Dopolnite naročilo z vašim komentarjem (npr. že poslujem z Inteso Sanpaolo Bank)
Prejeti želim potrdilo o oddanem povpraševanju na e-naslov:
  


VSE KAR MORATE VEDETI O AGRO KREDITU

 • Kakšni pogoji veljajo za odobritev AGRO kreditov?

  Odobritev je vedno odvisna od:

   Za vse zgora nevedeno se upoštevajo veljavni Pravilniki, Navodila in ostali Interni akti Intese Sanpaolo Bank.
 • Kakšne so značilnosti premostitvenega, sezonskega in naložbenega financiranja?

  PREMOSTITVENO FINANCIRANJE pokriva tekoče potrebe po kratkoročnih likvidnostih sredstvih.

  Osnovne lastnosti so sledeče:

  • osnova za financiranje je potrdilo Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) o upravičenosti do prejema nepovratnih sredstev, subvencijskih sredstev ali drugih sredstev, ki so priznane z odločbo AKTRP,
  • odplačilna doba kredita je do 12 mesecev,
  • kredit se vrne v enkratnem znesku ob prejemu nepovratnih/subvencijskih sredstev,
  • znesek kredita je lahko največ v višini nepovratnih/subvencijskih sredstev,
  • financiranje je brez obresti,
  • predvideno je mesečno nadomestilo, v katero so vključeni vsi redni stroški, ki se obračunavajo v času odplačevanja kredita. Morebitna ostala nadomestila se zaračunajo po vsakokrat veljavni Tarifi Banke Intesa Sanpaolo d.d. (npr. nadomestilo za predčasno vračilo kredita, nadomestilo za razne spremembe po kreditu, opomin,…).


  SEZONSKO FINANCIRANJE
  pokriva potrebe financiranja obratnih sredstev (nakup sadik, semena, gnojila, škropiva, nakup oz. pridelava krmil, pridelava lastnih izdelkov, predelava (mlečni izdelki, povrtnine, ribe), trženjske aktivnosti, nakup osnovne črede,…).

  Osnovne lastnosti so sledeče:

  • kredit je namenski,
  • odplačilna doba kratkoročnega kredita je do 12 mesecev; dolgoročnega kredita pa do 36 mesecev,
  • dolgoročni kredit se lahko vrača v obrokih (mesečni, trimesečni, polletni) ali z drugo dinamiko odplačila kredita, ki je prilagojena dejavnosti kreditojemalca; pri kratkoročnem financiranju se kreditojemalec lahko odločit tudi za revolving kredit, kjer se kredit večkratno koristi in vrača vse do končne zapadlosti kredita,
  • znesek kratkoročnega kredita je omejen,
  • kratkoročno financiranje je brez obresti; za dolgoročne kredite je predvidena enotna obrestna mera za vse kreditojemalce, ne glede na njihovo boniteto, poslovno sodelovanje z banko in ponujeno obliko zavarovanja,
  • predvideno je mesečno nadomestilo, v katero so vključeni vsi redni stroški, ki se obračunavajo v času odplačevanja kredita. Morebitna ostala nadomestila se zaračunajo po vsakokrat veljavni Tarifi Banke Intesa Sanpaolo d.d. (npr. nadomestilo za predčasno vračilo kredita, nadomestilo za razne spremembe po kreditu, opomin,…).
   

  NALOŽBENO FINANCIRANJE pokriva potrebe  financiranja obratnih in osnovnih sredstev za kmetijske in ribiške namene.

  Osnovne lastnosti so sledeče:

  Namen 1: nakup kmetijske/ribiške mehanizacije, strojne in transportne opreme, namenjene za primarno kmetijsko pridelavo oz. ribjo predelavo, investicije v nematerialne naložbe (patenti, licence,…).

  • odplačilna doba je nad 12 mesecev do 84 mesecev,
  • kredit se lahko vrača v obrokih (mesečni, trimesečni, polletni) ali z drugo dinamiko odplačila kredita, ki je prilagojena dejavnosti kreditojemalca,
  • predvidena je enotna obrestna mera za vse kreditojemalce, ne glede na njihovo boniteto, poslovno sodelovanje z banko in ponujeno obliko zavarovanja,
  • predvideno je mesečno nadomestilo, v katero so vključeni vsi redni stroški, ki se obračunavajo v času odplačevanja kredita. Morebitna ostala nadomestila se zaračunajo po vsakokrat veljavni Tarifi Banke Intesa Sanpaolo d.d. (npr. nadomestilo za predčasno vračilo kredita, nadomestilo za razne spremembe po kreditu, opomin,…).

  Namen 2: nakup ali zakup kmetijskih objektov ali kmetijskih zemljišč, ribogojnic (zakup za daljša obdobja npr. min 5 let), nakup ribiške flote.

  • odplačilna doba je nad 12 mesecev do 120 mesecev,
  • kredit se lahko vrača v obrokih (mesečni, trimesečni, polletni) ali z drugo dinamiko odplačila kredita, ki je prilagojena dejavnosti kreditojemalca,
  • predvidena je enotna obrestna mera za vse kreditojemalce, ne glede na njihovo boniteto, poslovno sodelovanje z banko in ponujeno obliko zavarovanja,
  • predvideno je mesečno nadomestilo, v katero so vključeni vsi redni stroški, ki se obračunavajo v času odplačevanja kredita. Morebitna ostala nadomestila se zaračunajo po vsakokrat veljavni Tarifi Banke Intesa Sanpaolo d.d. (npr. nadomestilo za predčasno vračilo kredita, nadomestilo za razne spremembe po kreditu, opomin,…). 

  Namen 3: gradnja in adaptacija kmetijskih objektov.

  • odplačilna doba je nad 12 mesecev do 240 mesecev,
  • kredit se lahko vrača v obrokih (mesečni, trimesečni, polletni) ali z drugo dinamiko odplačila kredita, ki je prilagojena dejavnosti kreditojemalca,
  • predvidena je enotna obrestna mera za vse kreditojemalce, ne glede na njihovo boniteto, poslovno sodelovanje z banko in ponujeno obliko zavarovanja,
  • predvideno je mesečno nadomestilo, v katero so vključeni vsi redni stroški, ki se obračunavajo v času odplačevanja kredita. Morebitna ostala nadomestila se zaračunajo po vsakokrat veljavni Tarifi Banke Intesa Sanpaolo d.d. (npr. nadomestilo za predčasno vračilo kredita, nadomestilo za razne spremembe po kreditu, opomin,…).

  Odobravanje kredita, ugotavljanje kredite sposobnosti kreditojemalce, zavarovanje kredita, idr. poteka skladno z veljavnimi pravili in pogoji banke.

 • Katera nadomestila uvrščamo med redne stroške kredita?

  Med redne bančne stroške pri kreditih vključujemo:

  • nadomestilo za obdelavo zahtevka, 
  • nadomestilo za vodenje kredita in
  • nadomestilo za rezervacijo sredstev dolgoročnega kredita.

  Morebitna ostala nadomestila (npr. nadomestilo  za poslane opomine), ki so predvidena po Tarifi Intese Sanpaolo Bank se zaračunajo po vsakokrat veljavni Tarifi banke.

 • Za katere namene lahko najamemo kredit za sezonsko financiranje?

  Kredit lahko najamemo za financiranje obratnih sredstev:

  • sadik, semen, gnojil, škropiva, itd.,
  • nakup oz. pridelava krmil, pridelava oz. izdelava lastnih izdelkov, predelava (mlečni izdelki, povrtnine, ribe itd.),
  • trženjske aktivnosti (promocija dejavnosti, turistične kmetije, itd.),
  • nakup osnovne črede (živina, čebele, ribe, školjke, itd.),
  • nakup sadik (sadno drevje, trte, oljke, hmelj, itd.).
 • Za katere namene lahko najamemo naložbeno financiranje?

  Kredit lahko najamemo za:

  • nakup kmetijske oz. ribiške mehanizacije, strojne in transportne opreme, namenjene za primarno kmetijsko pridelavo oz. ribjo predelavo, investicije v nematerialne naložbe (patenti, licence,…),
  • nakup ali zakup kmetijskih objektov ali kmetijskih zemljišč, ribogojnic (zakup za daljša obdobja npr. min 5 let), nakup ribiške flote,
  • gradnja in adaptacija kmetijskih objektov.
 • Kolikšna je lahko višina kredita?

  Pri kratkoročnem premostitvenem financiranju je največji znesek kredita v višini nepovratnih, subvencijskih ali drugih sredstev, ki so priznane z odločbo Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP). Pri kratkoročnem sezonskem financiranju je znesek kredita omejen. Višina kredita pri sezonskem in naložbenem financiranju se določi v odvisnoti od:

  • kreditojemalčeve bonitete,
  • kreditne sposobnosti,
  • dobe kreditiranja,
  • rentabilnosti in tveganosti naložbe,
  • ponujene oblike zavarovanja.
 • Kakšna je odplačilna doba?

  Odplačilna doba kredita je do 12 mesecev za kratkoročno financiranje oz. nad 12 do 36 mesecev pri dolgoročnem sezonskem kreditu. Pri naložbenem financiranju je odplačilna doba kredita odvisna od namena financiranja; določena je skladno s predvidenim denarnim tokom komitenta oz. ekonomske dobe projekta oz. amortizacije sredstev, ki so predmet financiranja.

 • Kako se vrača kredit?
  • Pri kratkoročnem premostitvenem financiranju se kredit vrača v pogodbeni valuti, in sicer v enkratnem znesku ob prejemu nepovratnih, subvencijskih ali drugih sredstev, ki so priznane z odločbo Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (najkasneje ob zapadlosti kredita).
  • Pri sezonskem financiranju se kredit vrača v enkratnem znesku, ob zapadlosti kredita (velja za kratkoročno financiranje), v več zneskih do datuma zapadlosti (velja za kratkoročno financiranje), v obrokih ali z drugo dinamiko - z neenakomernimi obroki zaradi sezonskega značaja.
  • Pri naložbenem financiranju se kredit  vrača v obrokih ali z drugo dinamiko – z neenakomernimi obroki zaradi sezonskega značaja.
 • Kje lahko dobimo več informacij o AGRO kreditih?
  Oglasite se v vam najbližji poslovalnici Intese Sanpaolo Bank v Sloveniji.