Piškotki
Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Vprašajte strokovnjaka

Ime:
 
Priimek:
 
E-naslov:
   
Telefon:
Zadeva:
 
Dopolnite naročilo z vašim komentarjem (npr. že poslujem z Inteso Sanpaolo Bank):
 
Prejeti želim potrdilo o oddanem povpraševanju na e-naslov:
   

KONTAKT

Ime:
 
Priimek:
 
E-naslov:
 
Telefon:

 
Vam najbližja poslovalnica:
Vaš komentar:
 
Prejeti želim potrdilo o posredovanem sporočilu na e-naslov:
   

Naročite svetovalcaIme:
 
Priimek:
 
E-naslov:
   
Telefon:
Željeni datum klica:
Željena ura klica:
Namen svetovanja:
 
Prejeti želim potrdilo o oddanem povpraševanju na e-naslov:
   

POSTOPEK SKLENITVE DEPOZITA

NAROČANJE NA E-NOVICE

E-naslov:
 
 
Vrsta novic:  

Želim se:


Depozit

Depozit je naložba z zagotovljenim donosom namenjena vsem, ki imate prosta razpoložljiva sredstva, za katera veste, da jih določen čas ne boste potrebovali. 

Vabimo vas k ogledu video predstavitve "sklenitev depozita v Banki IN", kjer boste lahko videli kako preprost in hiter je postopek sklenitve v spletni banki Intese Sanpaolo Bank.  
Intesa Sanpaolo Bank - depozit
  

GLAVNE PREDNOSTI:

 • vezana sredstva se obrestujejo po ugodni obrestni meri,
 • dobo vezave prilagodite glede na čas, za katerega veste, da sredstev ne boste potrebovali, 
 • sredstva lahko vežete v EUR, USD in CHF.

OSNOVNE LASTNOSTI:

 • kratkoročni depozit sklenemo za dobo do 1 leta,  dolgoročni depozit pa za daljše obdobje,  
 • v odvisnosti od dobe vezave in zneska depozita vam določimo najugodnejšo obrestno mero.


Vse kar morate vedeti o depozitu

 • Kje lahko sklenem pogodbo za depozit?

  Pogodbo za depozit lahko sklenete v vam najbližji poslovalnici banke. Naročilo za depozit lahko oddate tudi prek  Banke IN. Naročilo nam lahko posredujete tudi tako, da oddate naročilo ponudbe za depozit. Na podlagi vašega naročila vam bomo v najkrajšem času pripravili ponudbo za sklenitev pogodbe o depozitu.

 • Kaj potrebujem za sklenitev pogodbe o depozitu za mladoletno osebo?

  Pogodbo o depozitu za mladoletno osebo lahko sklene samo njen  zakoniti zastopnik. Za sklenitev varčevalne pogodbe mladoletne osebe nam predložite veljaven osebni dokument s fotografijo ter davčni številki mladoletne osebe in starša oz. zakonitega zastopnika.

  Imetnik depozitne pogodbe je mladoletna oseba.

 • Ali lahko sklenem depozit v imenu druge osebe?

  Da. Depozit lahko sklenete v imenu katere koli druge osebe, če vam je ta oseba za to dodelila posebno pooblastilo za vezavo depozita. Na podlagi tega pooblastila lahko sklenete pogodbo, ne morete pa se dogovarjati za kakršne koli druge spremembe, prav tako ne morete sklenjene pogodbe predčasno prekiniti.

  Če sklenete depozitno pogodbo na podlagi posebnega pooblastila, niste imetnik te pogodbe – imetnik pogodbe je oseba, ki vas je za sklenitev pooblastila. Ta oseba je tudi nosilec vseh obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe.

 • Ali so sredstva depozita varna?
  Skladno z Zakonom o sistemu jamstva za vloge so sredstva depozita zajamčena do višine 100.000 EUR. Podrobnejše informacije lahko pridobite v poslovalnicah banke, pri svojem referentu in na spletni strani Banke Slovenije www.bsi.si – Jamstvo za vloge v bankah.
 • Ali obstajajo omejitve pri znesku vezave?

  Najnižji znesek vezave sredstev znaša 300 EUR oz. v višini protivrednosti v drugi valuti.

 • Kako se obrestujejo vezana sredstva?

  Vezana sredstva se obrestujejo po medsebojno dogovorjeni obrestni meri. 

  Pri kratkoročnih in dolgoročnih evrskih depozitih ter kratkoročnih deviznih depozitih je obrestna mera fiksna, kar pomeni, da se v času trajanja pogodbe o depozitu ne spreminja. Pri dolgoročnih deviznih depozitih je obrestna mera spremenljiva.

  Če imate sklenjeno pogodbo za dolgoročni depozit s spremenljivo obrestno mero, vas v primeru znižanja obrestne mere o nameravani spremembi obvestimo 30 dni pred pričetkom njene veljavnosti. Ob vsaki spremembi obrestne mere informacijo o spremembi objavimo tudi na naši spletni strani in v vseh naših poslovalnicah.

 • Ali se lahko pogodba o depozitu avtomatsko podaljša?

  Ob sklenitvi pogodbe o kratkoročnem depozitu se lahko dogovorimo za avtomatsko podaljšanje depozita. Avtomatsko podaljšanje pogodbe o depozitu pomeni, da se vezana sredstva v enakem znesku in za enako obdobje ponovno vežejo. Izbirate lahko med:

  • enkratnim podaljšanjem pogodbe o depozitu, kar pomeni, da se ob prvi zapadlosti sredstva depozita ponovno vežejo, ob naslednji zapadlosti pa se skupaj z obrestmi izplačajo na transakcijski račun,
  • z večkratnim podaljšanjem pogodbe, pri katerem sami določite število podaljšanj vezave sredstev,
  • s podaljševanjem do preklica, kar pomeni, da se sredstva depozita ob vsaki zapadlosti ponovno vežejo, dokler sami dokončno ne prekličete tega podaljševanja.

  Prednost avtomatskega podaljševanja depozita je, da vam v primeru, da sredstev še ne potrebujete, ob zapadlosti ni potrebno skrbeti za sklenitev nove pogodbe. Tako nam prepustite skrb za ponovno vezavo sredstev in si poleg tega zagotovite tudi višji donos, saj se vezana sredstva obrestujejo po višji obrestni meri kot sredstva na transakcijskem računu. Ob avtomatskem podaljšanju se vezana sredstva obrestujejo po obrestni meri, ki velja na dan podaljšanja pogodbe o depozitu.

 • Kako lahko prekinem avtomatsko podaljševanje pogodbe o depozitu?

  Če imate sklenjeno pogodbo o depozitu z avtomatskim podaljšanjem in ne želite, da se ob zapadlosti sredstva ponovno vežejo, lahko avtomatsko podaljšanje prekličete najmanj 10 dni pred zapadlostjo.

  Avtomatsko podaljšanje vezave sredstev lahko prekličete v vam najbližji poslovalnici banke oz. prek Banke IN.

 • Ali lahko pogodbo o depozitu predčasno prekinem?

  Sklenjeno pogodbo o depozitu lahko predčasno prekinete v izjemnih primerih. O pogojih za predčasno prekinitev pogodbe se dogovorimo ob sklenitvi pogodbe.

 • Ali je možno izplačilo vezanih sredstev in obresti tudi v času trajanja vezave depozita?

  Vezana sredstva in obresti praviloma izplačamo ob zapadlosti depozita. V nekaterih primerih se pri dolgoročni vezavi sredstev  lahko dogovorimo tudi za izplačilo obresti in dela vezanih sredstev oz. samo obresti v krajših časovnih obdobjih še pred zapadlostjo depozita.

 • Kako so obdavčene obresti?

  Obresti od privarčevanih sredstev so obdavčene na podlagi Zakona o dohodnini. Od 1.1.2013 je stopnja davka 25 % (pred tem so bile obresti obdavčene po 20% stopnji).

  Davčni zavezanci, rezidenti Republike Slovenije, ste v skladu z navedenim zakonom dolžni vložiti napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU, in sicer najkasneje do 28. februarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto. Napoved oz. obrazec, ki je na voljo na spletnih straneh Davčne uprave, vložite pri davčnem uradu, kjer imate stalno prebivališče oz. v elektronski obliki preko sistema eDavki. Napovedi za odmero dohodnine od obresti vam ni potrebno vložiti, če skupni znesek obresti ne presega z zakonom določenega zneska. Neobdavčeni del trenutno znaša 1.000 EUR.
  Na podlagi vaše napovedi vam davčni organ izda odločbo o višini dohodnine od obresti, ki ste jo dolžni poravnati v 30 dneh  od dneva vročitve odločbe.

  Dohodnine se ne plačuje od obresti na pozitivno stanje na osebnem računu, če te ne presegajo višine, ki jo banka plačuje za depozite na vpogled.
  84. člen Zakona o dohodnini omogoča, da davčni zavezanec obresti, dosežene iz naslova dolgoročno vezanih depozitov in varčevanj pri bankah ter hranilnicah, všteje v davčno osnovo v znesku, ki pripada posameznemu letu obračuna dohodnine. To pomeni, da se obdavčitev obresti razdeli na toliko let, kolikor traja doba vezave depozita oz. varčevanja. Davčni zavezanec, ki se odloči za uveljavljanje davčne osnove v skladu s 84. členom Zakona o dohodnini, odda v banki podpisan obrazec DOHPREM št. 6 v dveh izvodih najkasneje do konca davčnega leta, v katerem je bila sklenjena pogodba. Obrazca predloži osebno ali ju v banko pošlje kot priporočeno poštno pošiljko. Prejeti obvestili banka potrdi ter en izvod vrne zavezancu.OBRESTNE MERE - Depozit


Vse kar morate vedeti o depozitu

 • Kje lahko sklenem pogodbo za depozit?

  Pogodbo za depozit lahko sklenete v vam najbližji poslovalnici banke. Naročilo za depozit lahko oddate tudi prek  Banke IN. Naročilo nam lahko posredujete tudi tako, da oddate naročilo ponudbe za depozit. Na podlagi vašega naročila vam bomo v najkrajšem času pripravili ponudbo za sklenitev pogodbe o depozitu.

 • Kaj potrebujem za sklenitev pogodbe o depozitu za mladoletno osebo?

  Pogodbo o depozitu za mladoletno osebo lahko sklene samo njen  zakoniti zastopnik. Za sklenitev varčevalne pogodbe mladoletne osebe nam predložite veljaven osebni dokument s fotografijo ter davčni številki mladoletne osebe in starša oz. zakonitega zastopnika.

  Imetnik depozitne pogodbe je mladoletna oseba.

 • Ali lahko sklenem depozit v imenu druge osebe?

  Da. Depozit lahko sklenete v imenu katere koli druge osebe, če vam je ta oseba za to dodelila posebno pooblastilo za vezavo depozita. Na podlagi tega pooblastila lahko sklenete pogodbo, ne morete pa se dogovarjati za kakršne koli druge spremembe, prav tako ne morete sklenjene pogodbe predčasno prekiniti.

  Če sklenete depozitno pogodbo na podlagi posebnega pooblastila, niste imetnik te pogodbe – imetnik pogodbe je oseba, ki vas je za sklenitev pooblastila. Ta oseba je tudi nosilec vseh obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe.

 • Ali so sredstva depozita varna?
  Skladno z Zakonom o sistemu jamstva za vloge so sredstva depozita zajamčena do višine 100.000 EUR. Podrobnejše informacije lahko pridobite v poslovalnicah banke, pri svojem referentu in na spletni strani Banke Slovenije www.bsi.si – Jamstvo za vloge v bankah.
 • Ali obstajajo omejitve pri znesku vezave?

  Najnižji znesek vezave sredstev znaša 300 EUR oz. v višini protivrednosti v drugi valuti.

 • Kako se obrestujejo vezana sredstva?

  Vezana sredstva se obrestujejo po medsebojno dogovorjeni obrestni meri. 

  Pri kratkoročnih in dolgoročnih evrskih depozitih ter kratkoročnih deviznih depozitih je obrestna mera fiksna, kar pomeni, da se v času trajanja pogodbe o depozitu ne spreminja. Pri dolgoročnih deviznih depozitih je obrestna mera spremenljiva.

  Če imate sklenjeno pogodbo za dolgoročni depozit s spremenljivo obrestno mero, vas v primeru znižanja obrestne mere o nameravani spremembi obvestimo 30 dni pred pričetkom njene veljavnosti. Ob vsaki spremembi obrestne mere informacijo o spremembi objavimo tudi na naši spletni strani in v vseh naših poslovalnicah.

 • Ali se lahko pogodba o depozitu avtomatsko podaljša?

  Ob sklenitvi pogodbe o kratkoročnem depozitu se lahko dogovorimo za avtomatsko podaljšanje depozita. Avtomatsko podaljšanje pogodbe o depozitu pomeni, da se vezana sredstva v enakem znesku in za enako obdobje ponovno vežejo. Izbirate lahko med:

  • enkratnim podaljšanjem pogodbe o depozitu, kar pomeni, da se ob prvi zapadlosti sredstva depozita ponovno vežejo, ob naslednji zapadlosti pa se skupaj z obrestmi izplačajo na transakcijski račun,
  • z večkratnim podaljšanjem pogodbe, pri katerem sami določite število podaljšanj vezave sredstev,
  • s podaljševanjem do preklica, kar pomeni, da se sredstva depozita ob vsaki zapadlosti ponovno vežejo, dokler sami dokončno ne prekličete tega podaljševanja.

  Prednost avtomatskega podaljševanja depozita je, da vam v primeru, da sredstev še ne potrebujete, ob zapadlosti ni potrebno skrbeti za sklenitev nove pogodbe. Tako nam prepustite skrb za ponovno vezavo sredstev in si poleg tega zagotovite tudi višji donos, saj se vezana sredstva obrestujejo po višji obrestni meri kot sredstva na transakcijskem računu. Ob avtomatskem podaljšanju se vezana sredstva obrestujejo po obrestni meri, ki velja na dan podaljšanja pogodbe o depozitu.

 • Kako lahko prekinem avtomatsko podaljševanje pogodbe o depozitu?

  Če imate sklenjeno pogodbo o depozitu z avtomatskim podaljšanjem in ne želite, da se ob zapadlosti sredstva ponovno vežejo, lahko avtomatsko podaljšanje prekličete najmanj 10 dni pred zapadlostjo.

  Avtomatsko podaljšanje vezave sredstev lahko prekličete v vam najbližji poslovalnici banke oz. prek Banke IN.

 • Ali lahko pogodbo o depozitu predčasno prekinem?

  Sklenjeno pogodbo o depozitu lahko predčasno prekinete v izjemnih primerih. O pogojih za predčasno prekinitev pogodbe se dogovorimo ob sklenitvi pogodbe.

 • Ali je možno izplačilo vezanih sredstev in obresti tudi v času trajanja vezave depozita?

  Vezana sredstva in obresti praviloma izplačamo ob zapadlosti depozita. V nekaterih primerih se pri dolgoročni vezavi sredstev  lahko dogovorimo tudi za izplačilo obresti in dela vezanih sredstev oz. samo obresti v krajših časovnih obdobjih še pred zapadlostjo depozita.

 • Kako so obdavčene obresti?

  Obresti od privarčevanih sredstev so obdavčene na podlagi Zakona o dohodnini. Od 1.1.2013 je stopnja davka 25 % (pred tem so bile obresti obdavčene po 20% stopnji).

  Davčni zavezanci, rezidenti Republike Slovenije, ste v skladu z navedenim zakonom dolžni vložiti napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU, in sicer najkasneje do 28. februarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto. Napoved oz. obrazec, ki je na voljo na spletnih straneh Davčne uprave, vložite pri davčnem uradu, kjer imate stalno prebivališče oz. v elektronski obliki preko sistema eDavki. Napovedi za odmero dohodnine od obresti vam ni potrebno vložiti, če skupni znesek obresti ne presega z zakonom določenega zneska. Neobdavčeni del trenutno znaša 1.000 EUR.
  Na podlagi vaše napovedi vam davčni organ izda odločbo o višini dohodnine od obresti, ki ste jo dolžni poravnati v 30 dneh  od dneva vročitve odločbe.

  Dohodnine se ne plačuje od obresti na pozitivno stanje na osebnem računu, če te ne presegajo višine, ki jo banka plačuje za depozite na vpogled.
  84. člen Zakona o dohodnini omogoča, da davčni zavezanec obresti, dosežene iz naslova dolgoročno vezanih depozitov in varčevanj pri bankah ter hranilnicah, všteje v davčno osnovo v znesku, ki pripada posameznemu letu obračuna dohodnine. To pomeni, da se obdavčitev obresti razdeli na toliko let, kolikor traja doba vezave depozita oz. varčevanja. Davčni zavezanec, ki se odloči za uveljavljanje davčne osnove v skladu s 84. členom Zakona o dohodnini, odda v banki podpisan obrazec DOHPREM št. 6 v dveh izvodih najkasneje do konca davčnega leta, v katerem je bila sklenjena pogodba. Obrazca predloži osebno ali ju v banko pošlje kot priporočeno poštno pošiljko. Prejeti obvestili banka potrdi ter en izvod vrne zavezancu.

PODATKI O DEPOZITU

Znesek vezave:
 
Doba vezave:
 

Vse kar morate vedeti o depozitu

 • Kje lahko sklenem pogodbo za depozit?

  Pogodbo za depozit lahko sklenete v vam najbližji poslovalnici banke. Naročilo za depozit lahko oddate tudi prek  Banke IN. Naročilo nam lahko posredujete tudi tako, da oddate naročilo ponudbe za depozit. Na podlagi vašega naročila vam bomo v najkrajšem času pripravili ponudbo za sklenitev pogodbe o depozitu.

 • Kaj potrebujem za sklenitev pogodbe o depozitu za mladoletno osebo?

  Pogodbo o depozitu za mladoletno osebo lahko sklene samo njen  zakoniti zastopnik. Za sklenitev varčevalne pogodbe mladoletne osebe nam predložite veljaven osebni dokument s fotografijo ter davčni številki mladoletne osebe in starša oz. zakonitega zastopnika.

  Imetnik depozitne pogodbe je mladoletna oseba.

 • Ali lahko sklenem depozit v imenu druge osebe?

  Da. Depozit lahko sklenete v imenu katere koli druge osebe, če vam je ta oseba za to dodelila posebno pooblastilo za vezavo depozita. Na podlagi tega pooblastila lahko sklenete pogodbo, ne morete pa se dogovarjati za kakršne koli druge spremembe, prav tako ne morete sklenjene pogodbe predčasno prekiniti.

  Če sklenete depozitno pogodbo na podlagi posebnega pooblastila, niste imetnik te pogodbe – imetnik pogodbe je oseba, ki vas je za sklenitev pooblastila. Ta oseba je tudi nosilec vseh obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe.

 • Ali so sredstva depozita varna?
  Skladno z Zakonom o sistemu jamstva za vloge so sredstva depozita zajamčena do višine 100.000 EUR. Podrobnejše informacije lahko pridobite v poslovalnicah banke, pri svojem referentu in na spletni strani Banke Slovenije www.bsi.si – Jamstvo za vloge v bankah.
 • Ali obstajajo omejitve pri znesku vezave?

  Najnižji znesek vezave sredstev znaša 300 EUR oz. v višini protivrednosti v drugi valuti.

 • Kako se obrestujejo vezana sredstva?

  Vezana sredstva se obrestujejo po medsebojno dogovorjeni obrestni meri. 

  Pri kratkoročnih in dolgoročnih evrskih depozitih ter kratkoročnih deviznih depozitih je obrestna mera fiksna, kar pomeni, da se v času trajanja pogodbe o depozitu ne spreminja. Pri dolgoročnih deviznih depozitih je obrestna mera spremenljiva.

  Če imate sklenjeno pogodbo za dolgoročni depozit s spremenljivo obrestno mero, vas v primeru znižanja obrestne mere o nameravani spremembi obvestimo 30 dni pred pričetkom njene veljavnosti. Ob vsaki spremembi obrestne mere informacijo o spremembi objavimo tudi na naši spletni strani in v vseh naših poslovalnicah.

 • Ali se lahko pogodba o depozitu avtomatsko podaljša?

  Ob sklenitvi pogodbe o kratkoročnem depozitu se lahko dogovorimo za avtomatsko podaljšanje depozita. Avtomatsko podaljšanje pogodbe o depozitu pomeni, da se vezana sredstva v enakem znesku in za enako obdobje ponovno vežejo. Izbirate lahko med:

  • enkratnim podaljšanjem pogodbe o depozitu, kar pomeni, da se ob prvi zapadlosti sredstva depozita ponovno vežejo, ob naslednji zapadlosti pa se skupaj z obrestmi izplačajo na transakcijski račun,
  • z večkratnim podaljšanjem pogodbe, pri katerem sami določite število podaljšanj vezave sredstev,
  • s podaljševanjem do preklica, kar pomeni, da se sredstva depozita ob vsaki zapadlosti ponovno vežejo, dokler sami dokončno ne prekličete tega podaljševanja.

  Prednost avtomatskega podaljševanja depozita je, da vam v primeru, da sredstev še ne potrebujete, ob zapadlosti ni potrebno skrbeti za sklenitev nove pogodbe. Tako nam prepustite skrb za ponovno vezavo sredstev in si poleg tega zagotovite tudi višji donos, saj se vezana sredstva obrestujejo po višji obrestni meri kot sredstva na transakcijskem računu. Ob avtomatskem podaljšanju se vezana sredstva obrestujejo po obrestni meri, ki velja na dan podaljšanja pogodbe o depozitu.

 • Kako lahko prekinem avtomatsko podaljševanje pogodbe o depozitu?

  Če imate sklenjeno pogodbo o depozitu z avtomatskim podaljšanjem in ne želite, da se ob zapadlosti sredstva ponovno vežejo, lahko avtomatsko podaljšanje prekličete najmanj 10 dni pred zapadlostjo.

  Avtomatsko podaljšanje vezave sredstev lahko prekličete v vam najbližji poslovalnici banke oz. prek Banke IN.

 • Ali lahko pogodbo o depozitu predčasno prekinem?

  Sklenjeno pogodbo o depozitu lahko predčasno prekinete v izjemnih primerih. O pogojih za predčasno prekinitev pogodbe se dogovorimo ob sklenitvi pogodbe.

 • Ali je možno izplačilo vezanih sredstev in obresti tudi v času trajanja vezave depozita?

  Vezana sredstva in obresti praviloma izplačamo ob zapadlosti depozita. V nekaterih primerih se pri dolgoročni vezavi sredstev  lahko dogovorimo tudi za izplačilo obresti in dela vezanih sredstev oz. samo obresti v krajših časovnih obdobjih še pred zapadlostjo depozita.

 • Kako so obdavčene obresti?

  Obresti od privarčevanih sredstev so obdavčene na podlagi Zakona o dohodnini. Od 1.1.2013 je stopnja davka 25 % (pred tem so bile obresti obdavčene po 20% stopnji).

  Davčni zavezanci, rezidenti Republike Slovenije, ste v skladu z navedenim zakonom dolžni vložiti napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU, in sicer najkasneje do 28. februarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto. Napoved oz. obrazec, ki je na voljo na spletnih straneh Davčne uprave, vložite pri davčnem uradu, kjer imate stalno prebivališče oz. v elektronski obliki preko sistema eDavki. Napovedi za odmero dohodnine od obresti vam ni potrebno vložiti, če skupni znesek obresti ne presega z zakonom določenega zneska. Neobdavčeni del trenutno znaša 1.000 EUR.
  Na podlagi vaše napovedi vam davčni organ izda odločbo o višini dohodnine od obresti, ki ste jo dolžni poravnati v 30 dneh  od dneva vročitve odločbe.

  Dohodnine se ne plačuje od obresti na pozitivno stanje na osebnem računu, če te ne presegajo višine, ki jo banka plačuje za depozite na vpogled.
  84. člen Zakona o dohodnini omogoča, da davčni zavezanec obresti, dosežene iz naslova dolgoročno vezanih depozitov in varčevanj pri bankah ter hranilnicah, všteje v davčno osnovo v znesku, ki pripada posameznemu letu obračuna dohodnine. To pomeni, da se obdavčitev obresti razdeli na toliko let, kolikor traja doba vezave depozita oz. varčevanja. Davčni zavezanec, ki se odloči za uveljavljanje davčne osnove v skladu s 84. členom Zakona o dohodnini, odda v banki podpisan obrazec DOHPREM št. 6 v dveh izvodih najkasneje do konca davčnega leta, v katerem je bila sklenjena pogodba. Obrazca predloži osebno ali ju v banko pošlje kot priporočeno poštno pošiljko. Prejeti obvestili banka potrdi ter en izvod vrne zavezancu.

 

PREDPIS FATCA

Pred prvo sklenitvijo pogodbe vas bomo, od 1.7.2014 dalje, prosili za podpis izjave o davčni rezidenci.DODATNE INFORMACIJE

Obvestilo o jamstvu za vloge v bankah in hranilnicah.pdf
Zakon o dohodnini
Urnik izvrševanja plačilnih transakcij.pdf


POTREBUJETE POMOČ

Obrestna mera banke
Tarifa banke
Tečajna lista
Poslovalnice
Slovar