Piškotki
Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Vprašajte strokovnjaka

Ime:
 
Priimek:
 
E-naslov:
   
Telefon:
Zadeva:
 
Dopolnite naročilo z vašim komentarjem (npr. že poslujem z Inteso Sanpaolo Bank):
 
Prejeti želim potrdilo o oddanem povpraševanju na e-naslov:
   

KONTAKT

Ime:
 
Priimek:
 
E-naslov:
 
Telefon:

 
Vam najbližja poslovalnica:
Vaš komentar:
 
Prejeti želim potrdilo o posredovanem sporočilu na e-naslov:
   

Naročite svetovalcaIme:
 
Priimek:
 
E-naslov:
   
Telefon:
Željeni datum klica:
Željena ura klica:
Namen svetovanja:
 
Prejeti želim potrdilo o oddanem povpraševanju na e-naslov:
   

NAROČANJE NA E-NOVICE

E-naslov:
 
 
Vrsta novic:  

Želim se:


Mali modri načrt

Varčevalni načrt v vzajemne sklade.

Zagotovite svojim otrokom najboljšo popotnico za življenje. Za mesečno žepnino, šolnino, pomoč pri nakupu prvega stanovanja ali za prve korake v samostojno življenje. Z varčevanjem v vzajemnih skladih boste z majhnimi koraki zgradili trdne temelje prihodnosti svojih otrok.

NAGRADNA AKCIJA - PODARIMO MESEČNI OBROK!
Prvim 50 varčevalcem, ki boste pri nas sklenili Mali modri načrt, po enem letu izplačamo dodaten obrok.
 
  

GLAVNE PREDNOSTI:

 • enostavna oblika dolgoročnega varčevanja
 • vstopnih in izstopnih stroškov ni,
 • varčevalni načrt nima časovne omejitve, varčevanje lahko prekinete kadarkoli,
 • sredstva niso vezana,
 • najnižji možni znesek varčevanja znaša 25 EUR,
 • z varčevalnim načrtom se učinkovito izognete dilemam večine vlagateljev: kdaj, koliko in kam vložiti denarna sredstva.

OSNOVNE LASTNOSTI:Vse kar morate vedeti o Malem modrem načrtu

 • Komu je Mali modri načrt namenjen?
  Varčevanje Mali modri načrt je namenjeno mladoletnim otrokom do dopolnjenega 15. leta starosti.
 • Kako lahko pristopim k Malemu modremu načrtu?

  Mali modri načrt sklenejo starši, kot zakoniti zastopniki, na ime svojega otroka do dopolnjenega 15. leta starosti. Za sklenitev Malega modrega načrta mora imeti otrok pri banki odprt transakcijski račun. Sklenitev Malega modrega načrta je mogoča v poslovalnicah Banke, s seboj prinesite veljavni osebni dokument. V primeru, da za otroka odpirate še transakcijski račun, prinesite s seboj še izpis rojstnega lista, ki ni starejši od 3 mesecev. Več informacij o odprtju transakcijskega računa najdete tukaj.

 • Splošno o vzajemnih skladih
  Investicijski sklad združuje denarna sredstva velikega števila vlagateljev in jih nalaga v različne vrednostne papirje, depozite, nepremičnine in druge oblike naložb v okviru investicijske politike, ki jo vnaprej opredeli v javno objavljenem prospektu.
 • Kako so obdavčeni kapitalski dobički pri prodaji vzajemnih skladov?

  Davčni zavezanci so dolžni do 28. februarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto pri pristojnem davčnem uradu vložiti napoved za odmero davka od dobička iz kapitala. Kapitalski dobiček se pri prodaji točk vzajemnih skladov izračuna iz razlike med prodajno vrednostjo, zmanjšano za stroške v višini 1 % in nakupno vrednostjo, povečano za stroške v višini 1 %. Davek na kapitalski dobiček se obračuna v višini 25 %, pri čemer se po vsakih dopolnjenih petih letih imetništva kapitala, stopnja zniža in po dopolnjenih letih znaša:
   

  • po 5 letih imetništva kapitala 15 %,
  • po 10 letih imetništva kapitala 10 %,
  • po 15 letih imetništva kapitala 5 % in
  • po 20 letih imetništva kapitala 0%.

  Navedena časovna lestvica se uporablja za domače in tuje sklade.

 • Kakšna je razlika med vlaganjem v vzajemni sklad ali v vrednostne papirje?
  Naložba v delniški vzajemni sklad predstavlja podobno tveganje kot naložba v razpršen portfelj delnic posameznih izdajateljev na različnih trgih. V večini primerov je delniški vzajemni sklad prav zaradi razpršenosti precej manj tvegan kot naložba v delnico enega ali več podjetij. Pri poslovanju z vrednostnimi papirji potrebujete veliko več sredstev, saj se v nasprotnem primeru zaradi razpršitve naložb trguje z manjšimi zneski, ob tem pa se stroški poslovanja (transakcijski stroški) večajo.
 • Kdaj je naložba v vzajemni sklad primerna?
  Naložba v vzajemni sklad je dolgoročna in primerna ob priložnostih, ko imate na voljo manjšo ali večjo količino sredstev, ki bi jih radi namenili uresničenju dolgoročnega cilja, npr. nakupa stanovanja ali drugih nepremičnin, varčevanja za otroke, varčevanja ob upokojitvi ali pa bi sredstva radi le dolgoročno investirali brez določenega namena.
 • Katere so podrobnejše značilnosti prednosti vlaganj v sklade?

  Razpršenost naložbe (diverzifikacija portfelja naložb)

  Posamezni vzajemni sklad ima premoženje naloženo v več vrednostnih papirjih različnih izdajateljev, česar si posamezni investitor ne more privoščiti zaradi visokih stroškov, podobno velja za spremljanje vseh naložb zaradi velikega obsega informacij. Zaradi razpršenosti naložb morebitna izguba pri eni naložbi nima bistvenega vpliva na donos celotnega portfelja vzajemnega sklada.

  Strokovno upravljanje premoženja

  Vzajemne sklade upravljajo visoko usposobljeni strokovnjaki. Za strokovno odločitev so potrebna ustrezna znanja, analitične sposobnosti in pravočasne informacije. Vsega tega povprečen varčevalec običajno nima, zato svoje premoženje raje zaupa usposobljeni ekipi strokovnjakov v družbi za upravljanje – ti imajo ažurne informacije o vseh naložbah sklada in na njihovi osnovi sprejemajo ustrezne odločitve o nakupu ali prodaji posamezne naložbe.

  Likvidnost naložbe

  Naložba v vzajemni sklad je likvidna. To pomeni, da lahko varčevalec kadar koli zahteva izplačilo svojega premoženja in dobi kupnino za svoje premoženje v kratkem času na osebni račun, saj sredstva niso vezana.

  Dostopnost do naložb v vzajemne sklade

  Vzajemni skladi so dostopni tudi malim investitorjem, saj omogočajo varčevanje v manjših pologih. Pri nekaterih skladih so zneski minimalnih pologov omejeni. Nakup in prodaja enot premoženja v vzajemnih skladih sta preprosti. Varčevalec lahko opravi transakcijo preprosto v poslovalnici banke ali prek spletnega bančništva.

  Varnost

  Za varnost je poskrbljeno z zakonodajo. Poslovanje vzajemnih skladov nadzoruje nadzorna agencija države upravljavca premoženja, za kontrolo podatkov skrbijo banke skrbnice in neodvisne revizijske hiše, podatki o poslovanju vzajemnih skladov pa morajo biti tekoče objavljeni v medijih.

 • Kaj je družba za upravljanje (DZU)?
  Družba za upravljanje (DZU) je pooblaščena za upravljanje vzajemnih in zaprtih skladov. Ustanovitev in organiziranje je urejeno v zakonodaji posamezne države, kjer je sedež družbe, prav tako je poslovanje sklada in družbe za upravljanje pod strogim nadzorom nadzornih institucij posamezne države.
 • Kakšen je postopek pri izplačilu sredstev za vlagatelja, ki je mladoletna oseba?

  V primeru prodaje investicijskih kuponov, katerih imetnik je otrok, Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih določa omejitve, ki se razlikujejo glede na otrokovo starost in glede na to, ali ima otrok starše ali skrbnika.

  V primeru, da je otrok mlajši od petnajst let, lahko Banka Intesa Sanpaolo d.d. izplača sredstva otroka izključno s soglasjem pristojnega centra za socialno delo, ki ga ta izda v obliki odločbe. Če je vlagatelj starejši mladoletnik (15–18 let), Banka Intesa Sanpaolo d.d. izplača sredstva na zahtevo starejšega mladoletnika in ob odobritvi njegovega zakonitega zastopnika (eden od staršev).

 • Koliko varčevanja vplivajo na subvencije?
  Vsak starš želi svojim otrokom omogočiti čim bolj lepo in svetlo prihodnost. Študij, prvi avtomobil, finančna pomoč pri osamosvajanju so le nekateri od razlogov, za katere je dobro čim prej pričeti z varčevanjem. Veliko staršev ne želi varčevati, vlagati v sklade ali imeti denarna sredstva prikazana na bankah, ker se bojijo, da bi privarčevana sredstva vplivala na pridobitev subvencije – otroški dodatek, plačila vrtca in državne štipendije. Res je, tudi prihranki vplivajo na državne subvencije, vendar ne v tolikšni meri, kot nekateri mislijo. Poglejte konkreten izračun, kako privarčevana sredstva ZELO MALO VPLIVAJO na skupno premoženje in posledično padec v višji razred pri prejemu državne subvencije.
Naročilo ponudbe

 
Ime:
 
Priimek:
 
E-naslov:
  
Telefon:
 
Vam najbližja poslovalnica:

Dopolnite naročilo z vašim komentarjem (npr. že poslujem z Inteso Sanpaolo Bank)
Prejeti želim potrdilo o oddanem povpraševanju na e-naslov:
  
OPOZORILO VLAGATELJEM IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Krovna investicijska sklada Eurizon Fund in Eurizon Manager Selection Fund upravlja družba za upravljanje Eurizon Capital S.A., 8 Avenue de la Liberte, L-1930 Luxembourg, krovni sklad Franklin Templeton Investment Funds pa družba za upravljanje Franklin Templeton Investment Funds, 8 A Rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Intesa Sanpaolo Bank d. d., je uradna pooblaščena distributerka omenjenih investicijskih skladov za območje Republike Slovenije.

Investicijski skladi niso bančni produkt in ne prinašajo zajamčene donosnosti. Naložbe v investicijski sklad niso vključene v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge v Republiki Sloveniji. Intesa Sanpaolo Bank d. d., ne jamči za donosnost naložbe v sklade. Vlagatelj z naložbo v investicijski sklad sam prevzame tveganje, da bo ob unovčitvi naložbe dobil manj, kot je v sklade investiral. Pretekla donosnost naložbe ni pokazateljica njene donosnosti v prihodnje. Iz izračuna pretekle donosnosti naložbe so izvzeti vstopni in izstopni stroški vlagateljev, ki zmanjšujejo prikazano donosnost naložbe.

Tekoči podatki o gibanju vrednosti točke posameznega sklada so dnevno objavljeni v časniku Dnevnik, spletnem portalu www.denarnisupermarket.com in na spletni strani Banke Koper – na naslovu www.intesasanpaolobank.si. Prospekt investicijskega sklada, zadnje objavljeno letno in polletno poročilo (v angleškem jeziku) ter dodatek k prospektu in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (v slovenskem jeziku) so brezplačno dostopni na spletni strani in v poslovalnicah Intese Sanpaolo Bank.

Vstopna provizija za Eurizon Fund sklade je odvisna od posameznega podsklada in znaša do največ 2 % vplačanega zneska. Izstopne provizije ni. Upravljavska provizija na letnem nivoju znaša največ 1,8 %.

Vstopna provizija za Eurizon Manager Selection Fund sklade je odvisna od posameznega podsklada in znaša do največ 1,5 % vplačanega zneska. Izstopne provizije ni. Upravljavska provizija na letnem nivoju znaša največ 1,6 %.

Vstopna provizija za Franklin Templeton Investment Funds sklade je odvisna od posameznega podsklada in znaša do največ 5,7 % vplačanega zneska. Izstopne provizije ni. Upravljavska provizija na letnem nivoju znaša največ 2,6 %.

  


PREDPIS FATCA
Pred prvo sklenitvijo pogodbe vas bomo, od 1.7.2014 dalje, prosili za podpis izjave o davčni rezidenci.


DODATNE INFORMACIJE

Obvestilo o jamstvu za vloge v bankah in hranilnicah.pdf
Zakon o dohodnini
Urnik izvrševanja plačilnih transakcij.pdf


POTREBUJETE POMOČ

Obrestna mera banke
Tarifa banke
Tečajna lista
Poslovalnice
Slovar